Mooi Geulzicht krijgt geen inzage in het contract tussen 3W en de Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Mooi Geulzicht krijgt geen inzage in het contract tussen 3W en de Polfermolen

Het CDA vraagt nu welke informatie te gevoelig is voor inzage

Uit de besluitenlijst van uw college, alsmede de krant hebben wij vernomen, dat u aan het verzoek van Belangenvereniging Mooi Geulzicht om inzage in 3 contracten inzake exploitatie van Sportcentrum Polfermolen, geen medewerking verleent.

Als argument wordt door u genoemd, artikel 10, lid 2 onder g van Wet Openbaarheid van Bestuur, het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.

Onze vraag aan u in deze; Welke informatie is in deze dermate gevoelig, dat deze betrokken partijen onevenredig zouden kunnen benadelen?

Vriendelijke groet,

CDA-fractie Valkenburg aan de Geul

namens deze;

Eric Huids

← Vorig bericht

Toch nieuwbouw bij station ?

Ingezonden brief van een kijker

Volgend bericht →