Motie over kinderpardon aangenomen

Voorpagina » Toerisme » Motie over kinderpardon aangenomen

In december 2018 heeft de fractie AB middels een brief aan het college van B&W aandacht gevraagd voor een kinderpardon. In de raadsvergadering van 14 januari jl. werd door de fracties van CDA/VSP/AB/PGP hierover een motie ingediend bij monde van Math.Knubben (CDA). Hierin werd overwogen dat er al ca. 144 kinderpardongemeenten in ons land zijn; dat het “meewerkcriterium” zo strikt wordt toegepast dat kinderen die hier al langer dan 5 jaar verblijven toch niet hiervoor in aanmerking komen; dat er meer gemeenten nodig zijn om dit op de agenda van de Vereniging Nederlandse Gemeenten te krijgen.
Het gaat hier om ca. 400 kinderen die alsnog naar landen worden teruggezonden die voor hen onwerkelijk en onveilig zijn. De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul vindt dit in strijd met het VN-kinderrechtenverdrag als ze worden uitgezet naar het geboorteland van hun ouders en wil zich daarom beschouwen als kinderpardon gemeente.
De raad verzoekt het college dringend om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te pleiten voor actie naar het kabinet toe en bij de staatssecretaris voor een menselijke oplossing voor deze ca. 400 kinderen.
Bovendien om te pleiten voor versoepeling van het meewerkcriterium en vooral om te werken aan het verkorten van de doorlooptijden van asielprocedures om dit probleem in de toekomst te voorkomen.
Wethouder Remy Meijers (P.G.P.) heeft al eerder medegedeeld dat er in onze gemeente geen kinderen zijn die dreigen te worden uitgezet. Wel gaat hij een nieuwe brief schrijven aan de staatssecretaris.
Bianca Rooding-Eurlings (V.V.D.) vond de motie sympathiek maar stemde toch tegen. Bovendien vroeg zij zich af of al was nagegaan hoeveel Valkenburgers achter het idee van deze motie stonden.
KLIK HIER om de motie te lezen. 

← Vorig bericht

B&B Andrea scoort een 9,6 bij Zoover

Niels Dauven kandidaat voor waterschap verkiezingen

Volgend bericht →