Motie tegengaan gebruik lachgas ingetrokken

Voorpagina » Toerisme » Motie tegengaan gebruik lachgas ingetrokken

In de raadsvergadering van 17 februari diende Jef Kleijnen (VSP) een motie in om evenals andere gemeenten het in bezit hebben of gebruik van lachgas in diverse vormen zoals spuitbus en ballon strafbaar te stellen of te verbieden door dit op te nemen in de Algemene Politie Verordening (A.P.V.)
Burgemeester Jan Schrijen als hoeder van de openbare orde en veiligheid attendeerde de indiener erop dat er gesprekken met de politie zijn, zoals al eerder gemeld in december, om in de nieuwe omgevingsverordening, als opvolger van de APV, het zgn. genot van lachgas en shisha’s (waterpijpen) ook in onze gemeente aan banden te leggen.
In juni 2020 volgt hierover een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Na deze toezegging werd de motie ingetrokken.

← Vorig bericht

Weer koper en lood gestolen aan Mauritiuskerk Schin op Geul

Vastelaovend wordt regenachtig

Volgend bericht →