Motie verruiming uitkering bij armoede aangehouden

Voorpagina » Nieuws » Motie verruiming uitkering bij armoede aangehouden

Het armoedebeleid in onze gemeente steunt op:
preventie en vroegsignalering,
ontwikkelingskansen van kinderen bij armoede in het gezin,
bevorderen van gemeentelijke faciliteiten en
de situatie rond corona.

De gemeente hanteert hierbij:
A. Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering
B. Declaratieregeling maatschappelijke participatie
C. Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Limburg

Politieke reacties
De uitkering wil men verhogen van 110% naar 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM).
De fracties in de gemeenteraad gingen hiermee akkoord, zij het met enkele kanttekeningen.
Het CDA wil dat de financiële dekking van meergebruik wordt gehaald uit de reservepot Sociaal Domein.
PGP wil dat de regeling start per 1 januari 2021 en AB maakt zich zorgen over de belastbaarheid van de reservepot van het Sociaal Domein.
VSP daarentegen wil de uitkering verhogen van 110% naar 130% van het WSM.
VVD had een motie in voorbereiding die hieraan een Stichting Leergeld (D) toevoegt. Daarbij zouden de onder A en B genoemde regelingen verhoogd worden naar de 120% en de onder C en D genoemde regelingen naar 130% van het WSM.

Reactie college
Wethouder Remy Meijers ontraadde, na een schorsing, deze motie omdat verhoging van uitkeringen zou kunnen leiden tot verlaging van toeslagen. Afgesproken werd dat de motie wordt aangehouden tot de eerstvolgende commissievergadering Sociaal Domein. Er volgen financiële doorrekeningen van alle plannen die dan worden besproken, waarna eventueel tot verruiming van de uitkeringen kan worden overgegaan.

← Vorig bericht

‘Kroon op het Jaar’ met Just to cheer you up & video

Polfermolencomplex blijft in 2021 gedeeltelijk geopend

Volgend bericht →