Mountainbikepad in Natura 2000-gebied afgesloten

Voorpagina » Nieuws » Mountainbikepad in Natura 2000-gebied afgesloten

Een nieuw en recent aangelegd mountainbikepad in het Natura 2000-gebied in het Polferbos, is zeer recent gesloten naar aanleiding van ingediende klachten. Het pad is onderdeel van een nieuw aangelegde mountainbikeroute van de M.O.Z.L. en werd medio juli nog feestelijk geopend.

afgesloten mtb-pad polferbos

Geen omgevingsvergunning noodzakelijk
Bewoners hebben overlast ervaren en geklaagd bij de provincie. “Het betreffende gebied betreft een Natura 2000-gebied waar de provincie het bevoegd gezag is en de controles uitvoert”, laat de gemeente op vragen van TV Valkenburg weten. De omroep stelde de gemeente vragen hoe deze recent officieel geopende route nu al op deze manier moet worden afgesloten. “Voor de aanleg van de MTB-route door het Polferbos heeft M.O.Z.L. een quickscan ‘Wet natuurbescherming’ ingediend bij de provincie. Uit de quickscan bleek dat er geen vergunningplicht geldt op basis van deze wet, mede omdat mountainbiken valt onder extensieve recreatie en extensieve recreatie op grond van het bestemmingsplan toegestaan is in het Polferbos. Daarvoor is geen omgevingsvergunning nodig. Daarnaast zouden er geen ingrijpende grond- of kapwerkzaamheden plaatsvinden. De plannen zijn ook gedeeld met de inwoners”, aldus de gemeente.

Pad loopt niet over vergunde traject
Bij nadere inspectie onder toezicht van de provincie bleek dat M.O.Z.L. bij de aanleg van dit deel van de route deels heeft afgeweken van de oorspronkelijke afspraken.”Het pad is aangelegd met goedkeuring van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Echter het blijkt nu dat het pad niet over het vergunde traject loopt. Daarop hebben we het gesloten”, aldus Jean Debye van de M.O.Z.L.

Natura 2000-gebied
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk, lezen we op de betreffende website. Toch is de aanleg van deze route, zo laten de provincie en gemeente weten, niet vergunningplichtig. Dit ook omdat het bestemmingsplan van de gemeente Valkenburg aan de Geul in dit bijzondere natuurgebied mountainbiken toestaat. Het valt onder “extensieve recreatie”. De betekenis van extensieve recreatie is: “Die vormen van openluchtrecreatie waarbij in het algemeen het verlangen naar rust voorop staat en het aantal recreanten per oppervlakte-eenheid beperkt is” (website).

Nieuwe situatie
Ondanks dat M.O.Z.L. het pad aan beide kanten had afgesloten, werd het door mountainbikers toch nog gebruikt. De gemeente heeft na ontvangen klachten ter ondersteuning het pad extra afgesloten met dranghekken. Daarop heeft M.O.Z.L. een – tijdelijke – alternatieve route ingesteld in het Polferbos. Die leidt volgens wandelaars op Facebook tot extra spannende situaties tussen mountainbikers en wandelaars.
Binnenkort is er overleg tussen alle betrokken partijen. M.O.Z.L., provincie, gemeente en bewoners zoeken samen naar een passende oplossing “waarbij alle aspecten worden meegenomen”, aldus het antwoord van de gemeente.

Foto’s TV Valkenburg

← Vorig bericht

Woningbouw op huidige sportcomplex in Schin op Geul

Geen vastelaovend voor Schin op Geul

Volgend bericht →