Museum gered na druk politiek overleg in raad.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Museum gered na druk politiek overleg in raad.

Noodkreet fracties tegen AB en CDA: Museum nooit de nek omdraaien!De Valkenburgse gemeenteraad heeft twee uur en een lange schorsing nodig gehad om het Museum Valkenburg te redden. Tijdelijk wel te verstaan.

De weg naar het besluit was moeilijk. Een stemming over een motie van vier partijen (PPGV, VVD, SP en PvdA) haalde het niet, waarna drie partijen, zijnde PPGV, VVD en SP, eieren voor haar geld koos en met de CDA-motie meestemde. "Dit gaat mij kiezers kosten", zo verklaarde Jan Vermeer (VVD) zijn stemgedrag.
Raadslid Kleijnen (PPGV) formuleerde het zo: "Dit is het minst slechte voorstel. Beter dan het Collegevoorstel".

Maar het CDA-voorstel dat is aangenomen, houdt in dat het museum over twee jaar haar subsidie verliest. "En dat moet een prikkel zijn om verder te gaan?", betoogde Hub Aussems. Hij stemde als enige partij tegen de CDA motie.
"Dreigen met afbouw is geen prikkel maar zwaard van Damocles", zoals Peter Visser (SP) zei in de raad.

Enkele reacties van de politiek partijen maandagavond:
Eerste termijn:

PvdA – Hub Aussems
Keuze B: voortzetting subsidie! Minder 10% in 2014. Schoffering bestuur door de wethouder. plaatsvervangende schaamte PvdA. Motie voortzetting subsidie van 54000 continueren en in 2015 verminderen met 10%.
VVD – Jan Vermeer
VVD ssteunt PPGV SP VVD PvdA motie. Zelf respecterend raadslid wil toch niet het museum weg hebben? Wij hebben alternatieve locatie gevonden en bekijken of deze geschikt is. Oproep aan alle fracties. Museum nooit de nek omdraaien!
AB – Henk Bemelmans
Museum wekt indruk dat in actie komt op moment dat der een evaluatie ter sprake komt. Nauwelijks samenwerkingsverbanden. Wij volgen college standpunt: scenario A.

CDA – Math. Knubben
Wij hebben een tussenvariant: Milder oordeel dan college. Doelstellingen niet gehaald door overmacht, deel eigen handelen (weinig zakelijk inzicht). Conclusie coll. terecht, maar na comm. Behandeling overwogen en
concluderen: 2014 en 2015 (min 10% handhaven als afbouw en als prikkel doelen te halen).
In 2015 beoordelen raad of besluit 31-12-2015 overeind moet blijven. Toevoegen voor einde 2013 onduidelijk brengen in huisvesting. Alternatief of huidige inhaalslag achterstallig onderhoud.

CDA amendement ingediend als bovenstaande.
Enkele opmerkingen: ‘Petje af voor heroverweging CDA’, zegt VVD. "Motie partijen is niet prikkelend genoeg’, is oordeel PPGV. AB vindt CDA notie ‘aimabel’ maar duidt op afbouw subsidie in 2017.

PPGV – Corry Fulmer
Vrijwilligers dienen het niet weggezet te worden als mislukkelingen. Wethouder gaf geen garanties over huisvesting, op oude en op nieuwe locatie. Stoppen subsidie is een fiasco voor het werven van sponsoren.

SP – Visser
Afbouwen kan niet. Niet alles is verwezenlijkt uit businessplan. Dit plan was te hoog gegrepen. Oorzaken zijn o.a. de recessie en het rioleringswerk in het centrum. Heeft college een verborgen agenda om subsidie in te trekken?

Tweede termijn:

PVDA
Doet beroep op diegene die CDA-motie steunt: dit is de afbouw van de subsidie. Imago schade die het museum niet kan hebben. Heel lastig om sponsoren te vinden. Haal afbouw uit uw motie en bouw een evaluatie in.

AB
Wil ook prikkel meegeven aan museum, AB steunt CDA-motie.

PPGV
Sluit zich aan bij opmerkingen van de PvdA. We zijn in een treintje gezet dat gaat ontsporen, was de beeldspraak van Fulmer.

SP
Motie CDA: SP vindt dit dreigen met afbouw geen prikkel maar zwaard van Damocles.

Wethouder Thijssen:
Kan zich in de CDA-motie vinden.

Stemming motie 4 partijen:
Voor: VVD PPGV SP
tegen: PVDA / CDA AB
6 voor en 0 tegen, motie is verworpen.

Stemming motie CDA:
Voor VVD CDA AB SP PPGV
Tegen PvdA
1 tegen , 14 voor tijdelijk behoud subsidie voor het museum.
Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2013

← Vorig bericht

Wordt kasteel Oost snel verkocht?

Werk aan turbinehuis Oude Molen weer opgepakt.

Volgend bericht →