Museum splijt coalitie, oppositie en één fractie

|
, , , , ,

Het voorstel om financiële steun te verlenen aan het nieuwe Museum Land van Valkenburg is woensdagavond uitgelopen op een verrassende tweespalt in de coalitie, in de oppositie en in de Algemeen Belangfractie.
Een kleine meerderheid tekent zich af voor steun aan de nieuwe plannen voor het museum. Vooral CDA, PGP en VVD zijn unaniem voor steun. Twijfelen doen 6 van de zeven raadsleden van Algemeen Belang. AB-er Wim Weerts sprak openlijk van ‘twijfel’ en koos in eerste instantie voor de lijn die D66 heeft uitgezet. Die partij wil – naast de twee scenario’s die het gemeentebestuur voorstelt – een derde (de zgn. 1b) variant.
D66 steunt weliswaar de nieuwe plannen maar wil over een jaar een ‘beslismoment’ inbouwen om dan te bezien of de externe financiers hun toezeggingen ook doen.
PGP, CDA en VVD hekelden de opstelling van D66. De drie partijen vinden dat er geen perspectief en vertrouwen aan bestuur en vrijwilligers van het museum gegeven wordt.
Woordvoerder en raadslid Niels Dauven sprak namens de overige zes leden van de AB-fractie en was zeer kritisch over de voorliggende nota. Hun stelling is: dit museum is niet uniek in het grote culturele aanbod dat deze gemeente thans heeft. Daarnaast wil AB graag weten hoeveel betalende bezoekers het museum afgelopen jaar binnen gehad heeft en wat de gemeente en de burger het museum de afgelopen negen jaren heeft gekost? “Na 9 jaar heeft het museum nog steeds geen positief resultaat behaald”, aldus Niels Dauven. “AB voelt voor scenario twee (dat is afbouwen van de subsidie).
Wethouder Jan Vermeer zei niets over een mogelijke verdeeldheid in het gemeentebestuur vanwege de beide scenario’s. “Wij hebben na ellenlange discussies gekozen voor de lijn die de unaniem aangenomen motie in november 2015 in hield: de raad de keuze laten”, aldus Vermeer. Hij hield een vlammend betoog voor scenario een (dat is behoud van museum middels financiële injectie). Dat kwam hem op een fikse opmerking  van Niels Dauven te staan. “U spreekt alleen over scenario een terwijl u als onafhankelijk wethouder ook uitleg moet geven over het andere scenario”.
AB-er Wim Weerts verweet de wethouder anders te praten in de raadzaal dan de geest van de voorliggende nota uitstraalt.
De oppositiepartijen (CDA en D66) zijn ook verdeeld over het voorstel.
Onze eigen inschatting is dat er een kleine meerderheid zich aftekent voor steun aan het museum: CDA, PGP en VVD: 9 zetels van de 17 zetels. Tegen zijn 6 van 7 Algemeen Belang-leden. D66 en AB-er Wim Weerts weten nog niet welk scenario men wil steunen.
Het voorstel over al dan niet steun voor het museum Land van Valkenburg komt eind deze maand terug voor bespreking in de raadsvergadering. Het wordt spannend.
Klik op de link om de plannen voor het nieuwe museum in te zien: https://tvvalkenburg.tv/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-12-Projectplan-vernieuwing.pdf

← Vorig bericht

Geschoten op auto in Valkenburg-centrum

Schietincident: 4 verdachten aangehouden aan Oud-Valkenburgerweg

Volgend bericht →