Muur bij Openluchttheater wordt geluidsscherm

|
, , ,

Voorpagina » Toerisme » Muur bij Openluchttheater wordt geluidsscherm
Medio 2019 zou een stenen muur in een ijzeren geraamte van 2,5 meter hoog de geluidsoverlast moeten beperken die tijdens uitvoeringen in het Openluchttheater ontstaat bij de nieuw gebouwde appartementen in het complex Diepengaerde. Kosten € 35.000,-.
Nu gaat het enkel om een geluidsscherm/geluidswerende wand. Kosten € 60.000,-.
Met name de bereikbaarheid bij de bouw – steile wand – en de materiaalkeuze van het geluidsscherm bepalen de hoogte van de kosten.
Varianten 
Het Openluchttheater en de gemeente als eigenaar van het complex overleggen op dit moment nog over de uiteindelijke materiaalkeuze en vorm van de wand. De akoestische afscherming kan pas gerealiseerd worden wanneer er een omgevingsvergunning is verleend.
Entree en foyer
Burgemeester en wethouders laten de raad ook weten de toekomst van het Openluchttheater veilig te willen stellen. Daartoe aangezet door de problemen die de coronacrisis bij het theater veroorzaakt. Het college onderzoekt daarom de mogelijkheid een verdere verbetering van het theater, bestaande uit het bouwen van een foyer en het realiseren van een nieuwe entree, versneld voor rekening van de gemeente te nemen. Onder nader te bepalen en overeen te komen voorwaarden.
Op basis van de door het Openluchttheater al aan de gemeente getoonde plannen worden de kosten van deze kwaliteitsverbeterende investering vooralsnog geraamd op € 500.000,-.
Op een later moment krijgt de gemeenteraad een meer uitgewerkt voorstel toegestuurd.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nieuwe toiletvoorziening en aanpassingen nooduitgang Gemeentegrot

Geen parkeerverbod in St.Apolloniastraat Sibbe

Volgend bericht →