Naast sloop Polfermolen ook sloop basisschool Valkenburg in beeld

Voorpagina » Nieuws » Naast sloop Polfermolen ook sloop basisschool Valkenburg in beeld

Naast sloop Polfermolen komt ook sloop van de basisschool Valkenburg in beeld. Dit is af te leiden uit de volgende passage, opgenomen in de contouren voor de Visie Valkenburg-West zoals deze aan de gemeenteraad zijn voorgelegd: “Aanvullende studie moet uitwijzen of de Polfermolen, de basisschool en enkele particuliere panden gesloopt kunnen worden en of de hiermee verdwijnende (gemeenschaps)functies elders in beter passende bebouwing gehuisvest kunnen worden”. Waarom sloop?
Volgens de onderzoekers wordt hierdoor de Plenkertstraat opgenomen in een parkachtige ruimte die zich uitstrekt van de mergelwand tot aan de Geul.

RaadsnotagebiedsvisieValkenburg-West

Contouren Valkenburg West kaart

Sloop Polfermolen
In dit verband valt op dat B&W voor de Polfermolen geen aanvullende studie afwachten. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de contouren voor de visie Valkenburg-West vast te stellen. En daarbij nu ook al “in te stemmen met de conclusie uit deze visie dat het gebouw van de Polfermolen beter past op een andere locatie binnen onze gemeente.”

Tot aan de sloop
In afwachting van de sloop van de huidige Polfermolen blijft deze voorziening voorlopig open. Er komt een intensief traject voor het vinden van geschikte locatie(s!) voor de huidige gebruikers.

Archieffoto TV Valkenburg, afbeelding kaart gemeente

← Vorig bericht

Geen filmavond van de Heemkundevereniging

Antoon Pieck-achtige kaart met 25 ambities voor Valkenburg-Oost

Volgend bericht →