Natuur en milieu stonden centraal

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Natuur en milieu stonden centraal

Bij de Dorpsraad in Schin op GeulDe openbare vergadering in ’t Geboew werd voorafgegaan door een bezoek aan de Sousberg. Hier werd door de heren Roomberg en van Proemeren van Staatsbosbeheer uitleg gegeven over het Landschapsherstelplan met begrazing van Galloway runderen en verlegging wandelpaden.
Uiteraard werden excuses aangeboden over een tekort aan communicatie naar de bewoners bij het opzetten van het plan.
Bovendien wordt hier ook bosrandbeheer toegepast en kroondaken opengekapt waardoor ondergroei een kans krijgt.
Er worden niet meer afvalbakken bijgeplaatst, wel worden bestaande bakken vergroot.
Dat is ook gemeentebeleid stelde Roy Hennekens, ambtenaar van de gemeente, vast.
Uit de Dorpsvisie kwam naar voren dat het dorpskarakter behouden moet blijven; ook de aanwezige boerenbedrijven (ca.6); wandelpaden beter onderhouden met plaatsing van zitbanken en afvalbakken; mountainbikers en wandelaars scheiden.
Het opruimen van zwerfvuil kost vlgs Hr. Zuilen van Natuurmonumenten in geheel Z-Limburg jaarlijks €50.000 waar geen subsidie tegenoverstaat.
Hr.Prinsen stelde voor het wandelpad langs de Geul vanaf de 3 beeldjes naar Schin op Geul te maken tot fietspad en een wandelpad aan de andere zijde van de Geul aan te leggen. Hiervoor lagen ook al plannen gereed op de gemeente, die met de grondbeheerders besproken moeten worden.
Bovendien moeten div. knelpunten in de Gielender opgelost worden.
Foto’s Hein Reuters © Tv Valkenburg 2007

← Vorig bericht

Commissievergadering ontaardde in een Poolse landdag

Verzoek Oud Prinsen niet ingewilligd

Volgend bericht →