Natuur Kleine Heide in Berg ontwikkelt zich verder

Voorpagina » Nieuws » Natuur Kleine Heide in Berg ontwikkelt zich verder

Op woensdag 23 februari werden bij de Kleine Heide en Groeve Blom in Berg en Terblijt een drietal nieuwe bomen met symbolische waarde aangeplant. Tevens werd een bijzonder gedicht onthuld. Het staat symbool voor het jarenlange samenwerkingsverband dat nu bekroond is. 

Verleden, heden, toekomst
In 2007 werden de eerste stappen gezet om de Kleine Heide een hogere natuurgraad en beleving te geven. Begin 2011 leverde een samenwerkingsverband van overheid, lokale organisaties en buurtbewoners diverse bijzondere gebiedselementen op. Zo werd o.a. het oude voetbalveld van de Terblijtse Boys geaccentueerd in de bedding van de Bliërgrubbe en ook zijn er leefgebieden voor de bedreigde geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad gerealiseerd.

Bomen geplant
Drie van de buurtbewoners die zich vanaf de start met hart en ziel voor dit gebied hebben ingezet plantten woensdag 23 februari een ‘verleden-boom’, gevolgd door de aanjagers van 2021 met een eigen ‘heden-boom’. Ten slotte hebben kinderen van het gezinshuis Bergerzon de ’toekomstboom’ geplant. 

Uitgevoerd werk in Natura2000 gebied
Onder aansturing van de Bosgroep Zuid-Nederland zijn grondwerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met het verwijderen van de overtollige struiken en (zieke) bomen. Daarna is in samenwerking met de vrijwilligers en de beheerder van Het Limburgs Landschap het terrein opnieuw ingericht.

Gedicht
Tijdens de werkzaamheden hebben bezoekers en buurtgenoten in toenemende mate belangstelling getoond. Niet alleen voor de werkzaamheden op zich, maar ook voor de ontwikkelingen in dit deel van het Natura2000 gebied Bemelerberg-Schiepersberg. Eén vaste bezoekster schreef in deze periode een pakkend gedicht over Groeve Blom waarin de waarde ervan tot uiting komt. Het gedicht werd door wethouder Carlo Vankan onthuld.

Beeldmateriaal: Limburgs Landschap

← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal zondag 6 maart

VIDEO Uitslagen amateurvoetbal donderdag 3 maart

Volgend bericht →