Nederland is bezig gezonder te leven, volgens onderzoek

Voorpagina » Nieuws » Nederland is bezig gezonder te leven, volgens onderzoek

Het merendeel van de Nederlanders is bezig met een gezonde leefstijl. Echter, een begin maken met het verbeteren van de gezondheid is voor 21 procent moeilijk. Negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet zijn voor twee op de vijf bepalend om hiermee te starten. Voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar loopt dit percentage op naar 51 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, over hoe Nederlanders bezig zijn met hun gezondheid. De coronapandemie heeft grote invloed op de gezondheid. Zo geeft 36 procent van de Nederlanders aan zich door corona vermoeider en somberder te voelen. Bij de groep 18 tot en met 24-jarigen is dit zelfs 57 procent. Opvallend is dat sinds corona één op de drie Nederlanders bewuster bezig is met de eigen gezondheid.

Bewuster van eigen gezondheid
Vier op de vijf Nederlanders geven aan dat ze in het afgelopen jaar bezig zijn geweest met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd. Meer kunnen genieten komt daar vlak achteraan. Voor vrouwen zijn slaap en ontspanning belangrijk, 42 procent geeft aan dat hun batterij aan het begin van de dag niet 100 procent is opgeladen versus 29 procent van de mannen. Voor 40 procent van de vrouwen is een start maken met de verbetering van het slaappatroon het moeilijkst. Met 22 procent hebben mannen daar minder last van. In het onderzoek valt op dat 32 procent van de Nederlanders bewuster bezig is met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie en 40 procent aangeeft dat ze bewuster zijn van waar ze staan qua gezondheid.

De belangrijkste onderzoekscijfers

 • Voor 40% van de Nederlanders zijn negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet bepalend om te starten met het verbeteren van de gezondheid. Voor jongeren van 18 tot 24 jaar loopt dit percentage op naar 51%.
 • Liefst 82% van de Nederlanders geeft aan dat ze bezig zijn met een gezonde leefstijl.
 • Een begin maken met het verbeteren van de gezondheid is voor 21% van de Nederlanders moeilijk.
 • 55% geeft aan erg tevreden te zijn met wat er is bereikt in het verbeteren van het voedingspatroon, 67% is zeer tevreden met het resultaat van ‘meer bewegen’. En maar liefst 78% is erg te spreken over de verbeteringen in hun woonomgeving.
 • Voor 15% van de Nederlanders geldt dat hun inspanningen voor het verbeteren van hun gezondheid hun meer kost dan oplevert.
 • 36% van de Nederlanders geeft aan zich door corona vermoeider en somberder te voelen, bij de groep 18 tot en met 24-jarigen jaar is dit zelfs 57%.
 • 32% van de Nederlanders is bewuster bezig met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie.
 • 40% van de Nederlanders is bewuster van waar ze staan qua gezondheid sinds de coronapandemie.
 • 25% Nederlanders vindt zichzelf, in vergelijking met leeftijdgenoten, minder actief met het hanteren van een gezonde leefstijl.
 • Nederlanders zijn heel tevreden over hun eigen leven, 63% is zelfs trots op zichzelf. 82% geeft aan dat ze erg prettig wonen en is 72% tevreden met de voorzieningen in de buurt. In deze buurt voelt 79% zich veilig.
 • 58% van de Nederlanders zegt dat ze een goed sociaal leven hebben en 54% kan spreken over een gelukkig liefdesleven.
 • 23% van de mannen zegt niet bezig te zijn met het verbeteren of onderhouden van hun gezondheid, bij vrouwen is dit 13%.
 • 76% van de respondenten geeft aan dat ze weten wat ze moeten ondernemen om hun eigen gezondheid te verbeteren.
 • Een start maken met de verbetering met het verbeteren van het slaappatroon is voor vrouwen over het algemeen het zwaarst (40% versus 22% van de mannen).
 • 64% van de Nederlanders die zijn begonnen met meer bewegen en/of sporten vinden dit heel leuk.
 • 42% van de vrouwen geeft aan dat hun batterij aan het begin van de dag niet 100% is opgeladen versus 29% van de mannen.
 • 15% van werkend Nederland ervaart gezondheidsklachten door zijn of haar werk.
 • De belangrijkste redenen voor mannen om een gezonde leefstijl aan te houden zijn: goed in mijn vel zitten (29%), langer gezond kunnen leven (23%) en fit zijn (11%).
 • De belangrijkste reden voor vrouwen om een gezonde leefstijl aan te houden zijn: goed in mijn vel zitten (41%), langer gezond kunnen leven (17%) en beter weerbaar zijn tegen ziektes (8%).
 • 32% van de jongeren (t/m 24 jaar) geven ‘er beter uit willen zien’ als belangrijkste reden of trigger bij het aanpassen van hun voeding.
 • Het bezig zijn met een gezonde leefstijl blijkt voor 33% van de jongeren van 18 tot en met 24 jaar heel moeilijk.
 • 17% van de vrouwen en 11% van de mannen worden, in het verrichten van hun dagelijkse activiteiten, sterk tot zeer sterk beperkt door hun lichamelijke gesteldheid.
 • Voor 21% van de werkende Nederlanders is de balans werk/privé een belangrijke doelstelling.
← Vorig bericht

Coronacrisis: Geen kerstmarkt dit jaar in Gemeentegrot

Programma’s vanaf 18 oktober

Volgend bericht →