Negatief advies stadsbouwmeester over dependances. En nu?

Voorpagina » Toerisme » Negatief advies stadsbouwmeester over dependances. En nu?

Onlangs zijn de eerste afbeeldingen van de beide dependances van hotel Croix de Bourgogne gepresenteerd aan de gemeenteraad. In een besloten vergadering. Daags erna is de pers geïnformeerd. De plannen verkeren nog in een zeer vroeg stadium. Architect Wiel Arets heeft er anderhalf jaar over gedaan om een vervangend procedé te vinden c.q. te ontwikkelen ter vervanging van mergel bij de beide dependances. Het hotel Croix de Bourgogne zelf wordt geheel in mergel opgetrokken.
Tijdens de presentatie aan de pers lagen in de raadszaal mergelplaten op de grond. De indruk is daarmee gewekt dat zulke platen gebruikt worden als gevelbekleding van de beide dependances. Niets is minder waar. Mergelgruis, het afvalproduct bij het zagen van mergel, zal gebruikt worden tegen de betonnen gevels.
Daarmee komen we op een heikel punt. Is dit procedé wel of niet voorgelegd aan de Stadsbouwmeester? TV Valkenburg heeft de gemeente verzocht om het advies van de Stadsbouwmeester.
Wij kregen dit als antwoord: “Veel formele aanvragen worden voorafgegaan door een informele aanvraag/toetsing of een (voor)bespreking. Gegevens van de informele aanvraag/toetsing of een (voor)bespreking worden niet openbaar gemaakt. Een informele aanvraag is bedoeld om, zonder dat de aanvrager al te veel gegevens hoeft in te dienen, na te gaan of het plan kans van slagen heeft. Op basis van de informele aanvraag kan de aanvrager besluiten om een formele aanvraag in te dienen. De formele aanvraag omgevingsvergunning wordt onder meer getoetst aan redelijke eisen van welstand. De plannen worden dan in een vergadering voor advies voorgelegd aan de stadsbouwmeester. Deze vergadering is openbaar. Eenieder kan dus deze vergadering bijwonen”.
Daarmee geeft de gemeente Valkenburg aan de Geul aan dat er mogelijk een informeel advies vooraf is aangevraagd.
Uit eigen onderzoek is TV Valkenburg duidelijk geworden dat er inderdaad een informeel advies is gevraagd en dat het antwoord ‘negatief’ luidde. Met andere woorden: het procedé dat onlangs gepresenteerd werd, is door de Stadsbouwmeester afgewezen.
In Valkenburg aan de Geul adviseert de stadsbouwmeester in plaats van de welstandscommissie. Hij zal plannen toetsen aan welstandsnormen die opgesteld zijn in een door de raad aangenomen welstandsnota. Wij citeren uit deze welstandsnota die op de website van de gemeente Valkenburg aan de Geul te vinden is, het volgende:
—-
2.2.6. Welstand en mergel
Sinds de vroege middeleeuwen wordt in gebouwen en bouwwerken de lokale natuursteen mergel veelvuldig toegepast. Deze bouwsteen geeft het gevelbeeld van Valkenburg en zijn directe omgeving een streekeigen uitstraling. Met het opnemen van de criteria uit het beeldkwaliteitsplan en het gevelverbeteringsplan in de deze welstandsnota wordt het behoud van mergel in bestaande gebouwen en andere bouwwerken gewaarborgd en het toepassen van mergel bij nieuwbouw, samen met een aantal andere voor deze regio typische
(historische) bouwmaterialen gestimuleerd. Daarnaast is mergel als bouwmateriaal opgenomen bij de gebiedsgerichte criteria.
—-
In een brief aan het college van B&W refereert Vereniging Niks aan de Hand aan de plannen en vraagt duidelijkheid.
Een quote:
—–
“Waar blijft de stadsarchitect die deze plannen moet toetsen aan de welstandseisen? Zoals: daken met rode of antraciet pannen (vijfde gevel) zichtbaar vanaf hellingen rondom Valkenburg. Verticale raampartijen, zoals pand Botterweck, Prins Hendrik enz.
Bouwen met mergel en hardsteen, zoals hoekpanden bij Aan de Kei. Wij hebben een aantal deskundigen geraadpleegd op het gebied van mergel en beton. Zij zijn van mening dat dit materiaal op deze manier vormgegeven geen lang, mooi leven beschoren lijkt”, aldus een quote uit de brief die Niks aan de Hand heeft gestuurd aan het college van B&W over de bouw van de beide dependances van Croix de Bourgogne op het Th.Dorrenplein. KLIK HIER om de gehele brief van Niks aan de Hand te lezen.
—–
In zijn antwoord aan TV Valkenburg beschrijft de woordvoerder van de gemeente de nabije toekomst: “Als 2Rocks (de projectontwikkelaar voor Croix de Bourgogne, red.) formeel de aanvraag omgevingsvergunning indient, wordt dan dus ook een formeel advies van de stadsbouwmeester gevraagd”.
De vergaderingen van de Stadsbouwmeester zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Eijsden-Margraten in Margraten aan het Amerikaplein.
Een eventuele datum is nog niet bekend.
Afbeelding architectenbureau Wiel Arets
 

← Vorig bericht

Meer agenten op straat

Tien maal de Cauberg op fietsen

Volgend bericht →