Negen Valkenburgse gedupeerden in toeslagenaffaire

Voorpagina » Nieuws » Negen Valkenburgse gedupeerden in toeslagenaffaire

In de commissie Sociaal Domein van maandag 1 februari werd de brief besproken, die als ondersteuning door de vereniging Nederlandse gemeenten werd verzonden.

Math. Knubben (CDA) Huub Maenen (CDA), Hilde Baay (PGP), Veerle Marx (AB) en Jef Kleijnen (VSP) stelden bijna identieke vragen die door wethouder Meijers als volgt werden beantwoord:

  1. In deze affaire hebben zich tot heden 9 ouders gemeld in de gemeente Valkenburg aan de Geul;
  2. – Bekeken wordt of deze ook al aangemeld zijn in de gemeentelijke schuldhulpverlening;
    – Door het samengaan van de gemeentelijke Sociale Dienst in de diverse gemeenten is één persoon van Sociale Zaken Maastricht aangewezen als bemiddelaar/aanspreekpunt voor de gedupeerden;
    – Voor de gemeente Valkenburg zal nogmaals specifiek een oproep gedaan worden op Sociale Media, TV Valkenburg, Masjerang en een Meldpunt worden ingesteld waar gedupeerden zich alsnog kunnen melden;

Aan de commissieleden zal een uitgebreid raadsinformatiebulletin worden toegezonden.

← Vorig bericht

Tuinproject voor voedselbank in Houthem & VIDEO

Coronacrisis: Eenzaamheidsbestrijding jongeren

Volgend bericht →