Niet vrijdag- maar maandagavond

Voorpagina » Toerisme » Niet vrijdag- maar maandagavond

DE CDA-bijeenkomst over de toekomst van de Polfermolen die gepland stond op vrijdag 23 september, is verplaatst naar maandag 26 september. De Polfermolen liet aan de politieke partij weten dat het gehele weekeinde volgepland was. Dus ook de vrijdagavond.
Op maandag 26 september start de avond om 20 uur met een inleiding over het collegevoorstel. In heldere taal wordt aan de bezoekers uitgelegd wat in het voorstel staat en de mogelijke consequenties.
De bijeenkomst is voor alle inwoners van Valkenburg aan de Geul en met name de sportverenigingen en individuele sporters die gebruik maken van het complex om hun mening te geven over de door het college voorgestelde sluiting van deze voorziening. De vergadering wordt voorgezeten door Frans Erens, voorzitter CDA Valkenburg aan de Geul en genotuleerd en aan het eind van de avond zal de voorzitter de door U verwoorde standpunten samenvatten.
“De fractie zal dit stuk als opdracht van de Valkenburgse bevolking beschouwen en de inbreng als uitgangspunt voor hun debat over de toekomst van de Polfermolen gebruiken. De resultaten van deze avond worden door het CDA ingebracht in zowel de commissie- als raadsvergadering waar dit onderwerp behandeld wordt”, aldus het persbericht van de CDA-gemeenteraadsfractie.

← Vorig bericht

Winkelcentrum Aan de Kei wordt geopend

Wat wil jij veranderen in je eigen dorpskern?

Volgend bericht →