Geüpdatet coalitieakkoord heet ‘Focus 2021-2022’

|
, ,

Voorpagina » Nieuws » Geüpdatet coalitieakkoord heet ‘Focus 2021-2022’

“De nieuwe coalitie sorteert nu al voor op de tijd na corona.” Dat zei Niels Dauven van AB tijdens de perspresentatie van het nieuwe coalitieakkoord. “We willen nu zaaien en straks oogsten,” aldus de fractievoorzitter en deelnemer aan de coalitie-onderhandelingen. De nieuwe ploeg heeft een jaar om de gemeente te besturen. “Daarom willen we nu voorsorteren met kleine zaken die wel een meerwaarde hebben en die ook te realiseren zijn tot aan de raadsverkiezingen in maart 2022.”

Nieuw
De nieuwe coalitie tussen AB, PGP en VVD kiest voor een vijftal punten die ook al vermeld stonden in het akkoord met het CDA. Vooral de VVD wijst daarop. “Wij waren met die punten ook al akkoord en stonden erachter. Toch hebben we nog enkele nieuwe zaken ingebracht zoals het bloemenproject voor het centrum, een openbaar toilet op het Walramplein en speciale aandacht voor de invalswegen zoals de Neerhem,” lichtte Bianca Rooding-Eurlings haar inbreng toe.

Voor PGP zijn de groene en sociale punten van groot belang: het bomenbeleidsplan in verband met de klimaatdoelen en een verbetering van de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen voor mensen met een beperking.
De coalitiepartijen hebben gezamenlijk gekozen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen in alle kernen, dus niet alleen in Valkenburg-Oost, Valkenburg-West en Berg en Terblijt.

v.l.n.r. Bianca Rooding (VVD), Bert Hardy (AB), Corry Fulmer (PGP) foto gemeente

Afspraken uit het coalitie-akkoord op een rij
1. Monumentale bomen opnemen in het gemeentelijk erfgoedbeleid (speerpunt 9)
2. Een evaluatie van alle hondenlosloopgebieden (speerpunt 10)
3. De “VALK-pas”; de Valkenburgse Activiteiten en Lokale Koopjespas (speerpunt 20)
4. Het project “Stoeptegel eruit, groen erin” (speerpunt 24)
5. Voorkómen van het dumpen van afval (speerpunt 25)
NB: alle speerpunten komen uit het vorige coalitieakkoord met het CDA.

Daarnaast hebben de coalitiepartijen nog een aantal nieuwe, aanvullende punten geformuleerd, die in het komende jaar worden opgepakt:

1. Realisatie van een openbaar toilet in het centrum;
2. Bijdrage 2021 aan het Bloemenplan van de BIZ, de Bedrijven InvesteringsZone;
3. Aanzet maken tot verduurzaming van en een kwalitatieve impuls voor het toerisme in de periode ná corona;
4. Gebiedsontwikkeling in alle kernen. In het kader van de Omgevingsvisie wordt geïnventariseerd en uitgewerkt welke kansen, combinaties en mogelijkheden in kernen kunnen worden opgepakt;
5. Speciale aandacht voor de invalswegen van onze gemeente in het Mobiliteitsplan (bijvoorbeeld Neerhem, Sibberweg, Beekstraat);
6. Opstellen bomenbeleidsplan, met als belangrijke component klimaatadaptatie;
7. Uitvoering geven aan de aangenomen “Motie Ongehinderd.” Primair de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen verbeteren voor mensen met een beperking;
8. Nadrukkelijk betrekken van de gemeenteraad en de commissie bij het implementeren van de Omgevingswet.
De financiële consequenties zullen worden meegenomen in de Voorjaarsnota/Kaderbrief 2021.

Nieuwe verdeling portefeuilles wethouders
Burgemeester Jan Schrijen, vanaf 6 april Daan Prevoo
❖ Communicatie en PR
❖ Openbare Orde en Veiligheid, Leefbaarheid en Zelfsturing (proces)
❖ Brandweer/Politie/Openbare Orde
❖ Personeel en Organisatie
❖ Strategische Agenda/Projecten
❖ Toezicht en Handhaving
❖ Dienstverlening, Regeldrukvermindering en Vergunningen APV
❖ Veteranenbeleid

Wethouder Carlo Vankan (AB)
❖ Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet
❖ Volkshuisvesting
❖ Verkeer en Waterstaat
❖ Openbaar Vervoer/Mobiliteit/Parkeerbeleid
❖ Openbare Ruimte
❖ Natuur en Landschap
❖ Vergunningen WABO
❖ Gemeentelijke Eigendommen
❖ Facilities/ICT
❖ Groeves
❖ Zelfsturing (uitvoering)

Remy Meijers (PGP)
❖  Duurzaamheid/Milieu/Afval/Energie
❖  Sport, Gezondheid en Recreatie
❖  Accommodaties/Polfermolen
❖  WMO/Ouderen/Armoede-beleid
❖  Jeugdzorg/Jongeren/Opvang
❖  Monumenten/Erfgoed
❖  Onderwijs (huisvesting, kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs/maatschappelijke stages
❖  Bibliotheekwerk en Laaggeletterdheid
❖  Zelfsturing (uitvoering)

Wethouder Jan Vermeer (VVD)
❖ Economie/Werkgelegenheid/Toerisme
❖ Retail/Uitstallingenbeleid
❖ Evenementen
❖ Vergunningen Parkeren en Exploitaties
❖ Kunst en Cultuur
❖ Zelfsturing (uitvoering)

Wethouder Niels Dauven (AB)
❖ Financiën/Subsidies
❖ Participatiewet/Arbeidsparticipatie/Podium24
❖ Zelfsturing (uitvoering)

 

← Vorig bericht

Nieuwbakken wethouder krijgt pluchen po(e)p

Valkenburgse ‘Boucckh’ voor burgemeester Schrijen

Volgend bericht →