Nieuw onderzoek naar toekomst Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Nieuw onderzoek naar toekomst Polfermolen

De gemeente Valkenburg aan de Geul laat door Hospitality Group een nieuw onderzoek uitvoeren naar de toekomst van de Polfermolen. De centrale vraag is: welke aanpassingen zijn nodig om de Polfermolen duurzaam en toekomstbestendig te kunnen gebruiken als gemeenschapsvoorziening?

Varianten voor de Polfermolen
Er wordt een aantal varianten onderzocht.
– zo beperkt mogelijk ingrijpen, bijv. alleen sloop van leegstaande delen;
– alleen behoud sporthal en nieuwbouw voor overige functies;
– volledige sloop en nieuwbouw op dezelfde plek;
– of andere varianten die vanuit het Hospitality Group nog als passend worden gezien.
De gebruikers van de Polfermolen worden in het onderzoek betrokken. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt in een nieuwsbrief en in een brief aan de gemeenteraad.

Huidige locatie
Vast staat dat zowel de Polfermolen als sporthal de Bosdries in Berg en Terblijt op de huidige locaties blijven. Sporthal de Bosdries wordt gerenoveerd. Voor de Polfermolen wordt dus nu onderzocht of er renovatie of nieuwbouw op de locatie in de Plenkertstraat gaat plaatsvinden.
In het voorjaar van 2023 zal het onderzoek afgerond zijn. De gemeenteraad neemt vervolgens een definitief besluit over de toekomst van het gebouw.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Archeologen vinden graf van Sint-Nicolaas

Philippe Gilbert vereeuwigd in de Gemeentegrot

Volgend bericht →