Nieuw overleg met ondernemer van toeristisch dieseltreintje

Voorpagina » Toerisme » Nieuw overleg met ondernemer van toeristisch dieseltreintje

Bewoners van de Louis van der Maesenstraat klagen bij de gemeente dat ze overlast ondervinden van het toeristentreintje dat door hun straat rijdt. Volgens wethouder Claudia Bisschops (CDA) heeft zij over deze klachten meerdere keren rond de tafel gezeten met de betreffende ondernemer. “We hebben geen beleid op het gebied van toeristische treintjes op dit moment. De ondernemer heeft een ontheffing die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De ondernemer heeft daardoor een gewoonterecht opgebouwd om met het treintje te rijden”, aldus Bisschops.
Gewoonterecht
Volgens Corry Fulmer is ‘gewoonterecht’ heden ten dage niet meer van toepassing. Dat had ze gegoogled, zei ze: “Ik vind het heel slecht dat wij als toeristengemeente geen regels stellen voor het rijden van zo’n dieseltreintje door een toeristisch centrum. Je mag als gemeente toch eisen stellen op het gebruik van brandstof”, aldus Fulmer.
De ondernemer is elk jaar een ontheffing verleend door de gemeente. Fulmer vindt dit valse concurrentie om nogmaals vijf jaar een ontheffing te verlenen ten opzichte van de concurrentie. Bisschops zegt dat met de ondernemer gesproken is om het treintje om te bouwen naar een elektrische aandrijving. Daarvoor liggen de kosten echter hoog. Dat terwijl de exploitant aan het college aangegeven heeft over vijf jaar met pensioen te gaan.
Dieselvrachtwagens door het centrum
CDA-fratievoorzitter Math.Knubben zegt het vreemd te vinden dat het college het gebruik verlengt van een dieselmotor. Dat gaat tegen een schoner milieu in. “Laten we het beleid rechtlijnig houden”, aldus Knubben. AB-er Wim Weerts reageerde op deze laatste opmerking door te stellen dat ook alle diesels van de vrachtwagens die iedere ochtend door het centrum rijden, geweerd zouden moeten worden. Net als het andere treintje van pretpark de Valkenier, dat ook op diesel rijdt.
Overloopterrein
Fulmer zegt dat al jaren geleden is gesproken om de vervuilende vrachtwagens uit het centrum te weren. “We hebben het toen gehad over het zoeken naar overloopterreinen”. Fulmer doelt op het feit dat vrachtwagens dan parkeren op een parkeerterrein buiten het centrum. En vervolgens hun goederen via elektrisch vervoer naar het centrum en de betreffende ondernemer brengen. Wim Weerts (AB) zei dat de gemeente Maastricht al vier jaar bezig is met het uitwerken van een dergelijk systeem. “En er nog niet uit is”, aldus Weerts.

Heroverwegen en nieuw beleid maken
CDA en AB vinden de periode van vijf jaar veel te lang. Claudia Bisschops wil met de ondernemer en alle bezwaarmakers om tafel gaan zitten voor overleg over een andere route. Maar vind het punt van verlenging vijf jaar ‘heel lastig als mens’, zei ze. “Een ondernemer mag een gerechtvaardigd vertrouwen hebben. Hij doet het al jaren zo. Je kunt deze ondernemer niet zomaar zijn brood ontnemen”. Fulmer wil nog een ontheffing voor een jaar geven “en daarmee houdt het op”.
Geen regels
Omdat er geen beleidsregels zijn op dit moment, kun je niet zomaar een nieuwe regeling in het leven roepen en een decennialange gedoogde situatie plots verbieden. Theo Rooding (VVD) nam het voor de ondernemer op. “Ik stel voor om de ondernemer een periode van minimaal drie jaar te geven om aan nieuwe eisen te voldoen”. VSP stelt voor om ook te kijken naar het omleggen van de route van het treintje. Bisschops zegt dat reeds bekeken te hebben. “Als je het omlegt, stoot je weer op andere problemen”. Overigens kan Gerti Silverentand (VSP) zich vinden in de opties van PGP en VVD om een vergunning voor een beperkte periode te verlenen. Bert Hardy (AB) legt uit dat het nog maar te bezien is, of een andere ondernemer investeringen in een elektrisch treintje wil doen?
Wethouder Bisschops zegt de commissie toe aangehaalde punten mee te nemen in een nog op te stellen ‘Mobiliteitsvisie’.
← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 2 februari

Ook WorldTour team CCC aan start Volta Limburg Classic

Volgend bericht →