Samenwerkend Kindcentrum Berg definitief langs Langen Akker

Voorpagina » Nieuws » Samenwerkend Kindcentrum Berg definitief langs Langen Akker

Uit een antwoord van het college van B&W aan het Bewonerscollectief Berg blijkt dat B&W achter de keuze van onderwijsbond Kom Leren staan om het nieuwe Samenwerkend Kindcentrum Berg langs de Langen Akker te bouwen.

Keuze van lokatie
Voor een objectieve bepaling van de meest geschikte en gewenste lokatie van het SKC Berg is er door het bureau CB5 onderzoek gedaan naar drie varianten. Bekijk hier de drie varianten.
“Gezien de uitkomsten van de variantenstudie en de door de gemeenteraad gestelde kaders is er geen reden om niet in te stemmen met de wens van Kom Leren om te kiezen voor variant twee. Kom Leren blijft bij haar keuze SKC Berg te realiseren aan de noordzijde van het huidige terrein van de openbare basisschool Berg,” aldus een passage uit de brief aan het Bewonerscollectief.

Vergunning
Kom Leren zal binnenkort een omgevingsvergunning aanvragen voor het realiseren van de nieuwbouw. Daarna bestaat de mogelijkheid om een zienswijze, een bezwaar of beroep in te dienen.

Ontwikkelvisie
De nieuwbouw van het SKC is een onderdeel van de Ontwikkelvisie Berg en Terblijt. Deze is on-hold gezet. Eén van de oorzaken van het terugtrekken is het gebrek aan inspraak voor de inwoners.

 

← Vorig bericht

VIDEO Herdenkingen één jaar watersnoodramp

Financiële steun voor de aanpak van energiearmoede

Volgend bericht →