Nieuw Sjtegelke verschijnt binnenkort.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Nieuw Sjtegelke verschijnt binnenkort.

Met o.a. bevrijding, ansichtkaarten, Erich Wasmannen en over heemkundeverenigingen.In het nieuwe blad lezen we onder meer een artikel over de onfortuinlijke lotgevallen van Jan Hubert Vrancken, die tijdens de bevrijding in september 1944 zwaar gewond raakte als gevolg van een granaatinslag. Nadat een scherf operatief verwijderd werd, kwam Vrancken toch nog te overlijden. Zijn zoon Joseph Vrancken heeft zijn herinneringen aan deze tragische gebeurtenis aan het papier toevertrouwd. De fatale granaatscherf is overigens bewaard gebleven en thans ook in bezit van Joseph.

Rinus Suijkerbuijk kwam in bezit van een ansichtkaart, waarop onder meer afbeeldingen van de ‘Verliefde Bomen’ en grotbewoners te Geulhem. Op de voorzijde is een tekst in het Frans geschreven, van de hand van Gabrielle de Heusch, die in 1905 trouwde met kandidaat-notaris Emile van Kesteren. Jaap de Boer beschrijft de lotgevallen van Joannes of Joes Pirongs, een bokkenrijder die in Houthem bij Valkenburg was geboren. Hij strodekker en dakdekker van beroep en kwam in aanraking met de bende van glazenier Anton Bosch uit de Heek. Deze bende was onder meer betrokken bij overvallen op de kluis in het Schaelsbergerbos. In 1775 werd Pirongs alias Beckers Hans ter dood veroordeeld en gehangen op de Lommelerberg, thans Emmaberg te Valkenburg.

Jef Boosten gaat in op de levensgeschiedenis van Erich Wasmann, een jezuïet die verbleef in het voormalige Ignatiuskolleg te Broekhem (het latere bejaardenoord Boslust). Deze pater was een vermaarde kenner van mieren en staat daarom te boek als de mierenpater. Zijn verzameling mieren en termieten is wereldberoemd en werd in de oorlogsjaren op last van Heinrich Himmler uit het Natuurhistorisch Museum ontvreemd. Dankzij de bemoeienis van een Amerikaanse majoor is de verzameling echter aan het einde van de oorlog weer teruggekeerd naar het museum in Maastricht.

Voorts is er een beschouwend artikel van Jos Bielders over het verschijnsel heemkundeverenigingen en is er een verenigingskroniek opgenomen.

Voor meer informatie kan men terecht bij de heemkundevereniging van Houthem, tel. 043-6040394 of op de website http://houthem.info

← Vorig bericht

Bestuur Museum Valkenburg wordt voor blok gezet.

Veel amusement voor kinderen op de kermis.

Volgend bericht →