Nieuw toekomstperspectief voor Limburgse Wielergemeenten

Voorpagina » Nieuws » Sport » Nieuw toekomstperspectief voor Limburgse Wielergemeenten

Waaronder ook Valkenburg aan de Geul“Een provinciale evenementenkalender voor sportieve en culturele activiteiten moet er voor zorgen dat de wielerambities van de Limburgse gemeenten ook voor de toekomst behouden blijven. De wielergemeenten gaan daartoe hun krachten bundelen.
Door afstemming en samenwerking vermindert de mogelijke overlast van de grootschalige evenementen die gebruik moeten maken van de openbare ruimte.”
Dat is een van de belangrijkste conclusie die gedeputeerde Odile Wolfs trok na een bijeenkomst met burgemeesters en wethouders van 11 Zuid-Limburgse ‘wielergemeenten’.
De gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Sittard-Geleen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg ondertekenden een intentieverklaring waarin de intensieve samenwerking wordt bekrachtigd. De toewijzing van het NK Wielrennen aan Maastricht/Margraten is het eerste resultaat van deze samenwerking.
In opdracht van de Provincie Limburg heeft het Huis voor de Sport Limburg in samenwerking met betrokken partijen en sportorganisaties het Limburgse Wielerplan opgesteld. In dit plan komt tot uiting dat de wielersport erg belangrijk is voor Limburg op sportief, recreatief en economisch gebied. De ambities van de Limburgse wielergemeenten zijn in kaart gebracht en er wordt inzicht gegeven op welke wijze er slim samengewerkt kan worden om grootschalige wielerevenementen voor Limburg te behouden.
Een belangrijke oplossingsrichting om overlast van sportieve en culturele evenementen in Limburg te verminderen is de realisatie van één provinciale evenementenkalender. Dit overzicht moet tot stand komen door een samenwerking tussen onder andere overheden, evenementorganisatoren, politie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en vervoerder Veolia. Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de Provincie en de gemeenten afgesproken samen te werken om de uitgangspunten en de adviezen van het Limburgs Wielerplan te realiseren.

← Vorig bericht

Busstation aan de westzijde ?

Het populaire duo De Alpenzusjes is weer helemaal terug van weggeweest.

Volgend bericht →