Nieuw uitstallingenbeleid voor centrum

Voorpagina » Toerisme » Nieuw uitstallingenbeleid voor centrum

Met een besluit van het College van B&W heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul een nieuw beleid bepaalt voor uitstallingen per 1 januari 2017 om de uitstraling van het centrum te verfraaien.
In het centrum van Valkenburg is er sprake van zeer veel uitstallingen, die door hun aantal en omvang voor een rommelige uitstraling zorgen. Ook is op een aantal locaties de toegankelijkheid en de toegang voor hulpdiensten in het gedrang. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, zijn regels opgesteld om de uitstraling te verbeteren. Bovendien zijn de uitstallingen zonder toestemming geplaatst op gemeentelijk eigendom, zonder dat daarvoor precario wordt afgedragen. De regels gelden voor de  detailhandel in de hele gemeente en hebben gevolgen wat ondernemers wel en niet voor hun zaak in de gemeentelijke openbare ruimte mogen plaatsen.
In het uitstallingenbeleid zijn drie gebieden vastgelegd waar verschillende regels gelden:

  1. Gebied nieuwbouw (winkelcomplex Aan de Kei): geen uitstallingen of verkoopwaar buiten de winkel toegestaan.
  2. Winkelconcentratiegebied (Th.Dorrenplein en aangrenzend gebied): mogelijkheid om twee bloembakken in div. afmetingen en uitvoeringen te plaatsen, links en rechts van de toegangsdeur.
  3. Horecaconcentratiegebied (overkant geul-geuleiland): mogelijkheid om uitstallingen en verkoopwaar te plaatsen binnen een vastgestelde maat, de zgn.box ca. 2 m2, voor de gevel.

Dit beleid is tot stand gekomen in constructief overleg met Ver.Ondernemers (VOC) en Kon.Horeca Ned. (KHN). Voor de uitstallingen die op gemeentelijk eigendom staan, wordt per 1 januari 2017 precario in rekening gebracht. Deze bedragen €42 per m² per jaar. De uitstallingen tijdens Kerststad Valkenburg worden ook bekeken en hierop wordt het beleid volgend jaar aangepast.
Het momenteel plaatsen van fietsen in de Irmgardpassage (winkelcentrum de Kei) tegen gevels en winkelramen is ook al onderdeel van komend overleg. Hiervoor worden op termijn maatregelen getroffen maar pas dan na het opwaarderen van het Walramplein als parkeervoorziening. Op dit plein is nl. een parkeermogelijkheid voor fietsen voorzien.
Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

najaarsexpositie Marx en Marx

Begroting Valkenburg aangenomen: zwembad dicht?

Volgend bericht →