Nieuw vaandel en vijf jubilarissen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Nieuw vaandel en vijf jubilarissen

Bij St.Mauritius in StruchtDe viering van het patroonsfeest van Schutterij St.Mauritius in Strucht was dit jaar speciaal door de overdracht en inzegening van het nieuwe vaandel, vervaardigd door de heer en mevr. Swillens.
Na de overdracht aan vaandeldrager Arno Smeets, werd het vaandel tijdens een plechtige Eucharistieviering ingezegend door pastoor Frans Mol.
Tevoren werden vijf jubilarissen gehuldigd wegens hun 25-jarig lidmaatschap van de schutterij: Rob Bovens, Rob Braeken, Hub v.d. Hove, Roger Lemmens en Marc Lenoir.
Wegens hun vele verdiensten kregen zijn van voorzitter Sef Swillens de draag-speld van de schutterij en door Jacob Gorissen, Bondsvoorzitter en OLS bestuurslid werd hen de zilveren draagspeld van de Schuttersbond opgespeld en de Oorkonde overhandigd.
Het vaandel
Het schuttersvaandel is het symbool van trouw, eer en eenheid van het korps. Het neemt binnen het schutterswezen een belangrijke plaats in. Op het vaandel is de naam en eventuele oprichtingsdatum, de schutpatroon of het wapen van de vereniging aangebracht. St.Mauritius heeft in 1975 een eigen wapen laten vervaardigen via het Rijksarchief om de herinnering aan de eertijds zelfstandige Heerlijkheid Strucht levendig te houden.
De dubbelkoppige zwarte Rijksadelaar wijst op het feit dat na de deling van het Rijk van Karel de Grote het onderhavige gebied tot het Duitse Rijk behoorde.
De adelaar draagt op zijn borst een rood schild, beladen met een hartschildje van zilver, omzoomd met 9 schelpen van goud.
Dit is het wapen van Conrad van Bensenrade; dit geslacht is ca. 250 jaar in bezit geweest van Strucht.
Het vaandel is het middelpunt van de schutterij en heeft een centrale plaats vlak vóór de officieren en het Koningspaar.
Als onderofficier is de vaandrig de drager van het vaandel.
Foto’s Hein Reuters © Tv Valkenburg 2007

← Vorig bericht

Sibbe MC 3 briljant

Nieuwe dirigent voor Chorale Valkenburg

Volgend bericht →