Nieuw vrijwilligersbeleid

Voorpagina » Toerisme » Nieuw vrijwilligersbeleid

In de commissie Sociaal Domein hielden de heren Vijgeboom (beleidsmedewerker van de gemeente) en van Gussenhoven (van de vrijwilligerscentrale) een presentatie van het jaarprogramma 2019.
In juli 2018 werden 7 speerpunten bekend gemaakt voor dit beleid. In het komende jaar worden de volgende punten opgepakt:

  1. Website “We helpen” implementeren;
  2. De rol van de vrijwilligerscentrale uitbouwen;
  3. Ontregelen en borgen van de veiligheid;
  4. Bevorderen meedoen specifieke groepen;

Door diverse commissieleden werd gevraagd om jongeren en statushouders er eerder bij te betrekken dan voorgesteld. Wordt er onderscheid gemaakt tussen betaalde (vrijgesteld bedrag € 1700,-) en niet betaalde vrijwilligers? En worden verenigingen en stichtingen hierin gelijk behandeld?

← Vorig bericht

’Die Moselsänger’ luistert mis op in Schin op Geul

St.Janspad krijgt politieke lading

Volgend bericht →