De realisatie van het nieuwe kindcentrum in Berg & Terblijt zal duurder uitvallen dan geraamd. Dat bedrag moet in verband met de verhoogde normvergoeding van de VNG, onder andere als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen, naar boven toe worden bijgesteld met € 1 miljoen naar € 3,2 miljoen.

In de € 3,2 miljoen is rekening gehouden met sloopkosten maar niet voor extra kosten voor tijdelijke huisvesting. De gemeenteraad krijgt nog een uitgewerkt voorstel voorgelegd om tot besluitvorming te komen.

Archieffoto TV Valkenburg