Nieuwe bestemming schoolgebouw Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Nieuwe bestemming schoolgebouw Schin op Geul

Tijdens de dinsdag gehouden commissievergadering S.O.B. werd het collegevoorstel besproken om het gebouw van de vroegere basisschool in Schin op Geul als maatschappelijk vastgoed in een huur-koopovereenkomst voor minimaal 5 jaar, met een uitbreiding naar 10 jaar, over te dragen aan Physiotherapie Heuvelland.
Jan Prevoo (CDA) vroeg zich af waarom gekozen vis oor deze constructie terwijl huizenbouw in de toekomst meer mogelijkheden biedt voor deze kern. Ligt de koopprijs nu al vast en zijn in de huurprijs ook de kosten van onderhoud begrepen?
Pat-Jos Huisman (PSP): zijn er al medehuurders bekend in dit pand?
Bianca Rooding (VVD): en wat gaat er gebeuren als het contract niet na 5 jaar wordt verlengd of door omstandigheden de praktijk wordt beëindigd? Verder werden er een veelvoud aan vragen gesteld over het wettelijk omgaan met deze constructies.
Lloyd Wagemans (VSP) vroeg zich af waarom de raad gevraagd werd om een besluit hierover te nemen terwijl de instemmingsbevoegdheid bij het College van B&W ligt. Word een jaarlijkse wettelijke huurstijging ook hier marktconform doorberekend? Is er ook met Wonen-Zuid gesproken over sociale huizenbouw of starterswoningen?
Niels Dauven (AB) merkte op dat uit informatie gebleken is dat geïnteresseerden niet duidelijk geïnformeerd waren en geen gelijke kansen hadden gekregen.
Wethouder Carlo Vankan kon de gestelde vragen als volgt beantwoorden:

  1. Er is geen beleid voor gemeentelijk vastgoed; dit moet alsnog vastgesteld worden omdat ook o.a. scholen in Vilt, Houthem en Broekhem hieronder gaan vallen. Er zal een lijst gepubliceerd worden met andere gemeentelijke eigendommen.
  2. Niet interessant voor een investeerder is het bouwen van ca. 6 woningen op deze plaats. Wel kan het interessant worden als het huidige voetbalveld vrij zou komen voor woningbouw, op langere termijn.
  3. De opdracht aan het college van de raad was om de school te verhuren en te zoeken naar een maatschappelijke bestemming.
  4. De huidige geïnteresseerden zijn tijdig per brief gewaarschuwd door de gemeente over de plannen en gevraagd om binnen een vastgelegde termijn hun plannen met een businesscase in te leveren. Sommigen hebben er niet op gereageerd, anderen weer onvoldoende.
  5. Een strook grond tussen school en gemeenschapshuis blijft behouden voor in/uitritten en veiligheidsvoorschriften bij calamiteiten.
  6. De nieuwe eigenaar moet gedogen dat de gemeente over zijn schouder meeluistert bij zijn gesprekken met medehuurders en zij ter goeder naam en faam bekend dienen te zijn. Bovendien moeten ontwikkelingen passen in het geldende bestemmingsplan.

Door de diverse partijen werd na de beantwoording van de vragen door de wethouder geen gebruik meer gemaakt van een 2e termijn. Het onderwerp werd niet aangemerkt als hamerstuk voor de komende raadsvergadering.
Foto Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Mannenkoor Inter Nos huldigde jubilarissen 

Asfaltreparatie Grendelplein, Cauberg en Daalhemerweg

Volgend bericht →