Nieuwe dorpsvisie voor Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Nieuwe dorpsvisie voor Schin op Geul

Dinsdag presenteerde het nieuwe Kernoverleg voor Schin op Geul, de Heerlijkheid Schin op Geul, haar nieuwe visie voor de komende jaren. Het 45-pagbina’s tellende boekje werd aangeboden aan burgemeester Martin Eurlings en de wethouder voor zelfsturing Remy Meijers in park Dersaborg.
De visie beoogt een hernieuwde balans voor de toekomst te vormen. Paul van Weersch, voorzitter Kernoverleg, verwoorde het als volgt: “Het presenteren van de groene parel in het oosten van de gemeente”. Er worden c.q. zijn reeds enkele werkgroepen in het leven groepen om de visie krant en uitvoering te geven.
Dat zijn: Werkgroep fysiek domein, werkgroep sociaal domein, werkgroep basisschool en peuterspeelzaal, werkgroep groen, werkgroep communicatie en werkgroep jeugd. Deze laatste is in oprichting. Enkele andere belangrijke maatschappelijke instanties en organisaties
waarmee overleg gepleegd wordt zijn: de parochies Schin op Geul en Oud-Valkenburg,  verenigingen en Comité Samenwerkende verenigingen en de stichting Gemeenschapsvoorzieningen Schin op Geul.
In een reactie op de gepresenteerde visie zei wethouder Meijers “goed dat Schin op Geul weet waar ze naar toe willen”met deze kernboodschap”.
Klik op deze link: 2016-09-07 Dorpsvisie digitaal 2015-2020 om de dorpsvisie in zijn geheel te lezen.
Vanaf zondag a.s. hoort u bestuurslid Jan Hendrikx in het programma TV Valkenburg Vandaag uitleggen wat de visie inhoud.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Wilhelminalaan en Grendelplein afgesloten

Snuffelmarkt Harmonie Kur-kapel Falcobergia

Volgend bericht →