Nieuwe gescheiden voetpad en fietsroute door Ingendael

Voorpagina » Nieuws » Nieuwe gescheiden voetpad en fietsroute door Ingendael

Het college van B&W heeft, na overleg met bewoners, Routepunt Zuid-Limburg en stichting Het Limburgs Landschap besloten om een nieuwe fietsroute aan de Pr.Beatrixsingel richting Ingendael aan te leggen. In Ingendael komt een éénduidige bebording bij de toegangspaden. Bij de ingang aan de kant van de Wolfsdriesweg is in overleg met de bewoners gekozen om de huidige slagboom, die bijna altijd openstaat, te vervangen door een elektrische bedienbare poort. Daardoor kan minder ongewenst verkeer Ingendael inrijden.

Maatregelen Ingendael

Fietsroutes
Alle bewegwijzerde fietsroutes worden via het IJsvogelpad, waar de houtenvlonder ligt, naar een nieuw fietspad geleid over het voormalige voetbalveld van de Valkenburgse Boys richting de Pr.Beatrixsingel. Ter hoogte van het Koningswinkelvoetpad sluiten de fietsers ook aan bij de Pr.Beatrixsingel. Via Aan de Polfermolen en de Plenkertstraat kunnen fietsers gebruik maken van de bestaande horecafaciliteiten.

 

Ingendael lange termijn

Fietspad Tivoli
Het bestaande fietspad vanaf Tivoli richting Koningswinkelpad wordt een pad waar fietsen is toegestaan. Door de nieuwe bewegwijzering zal dit nog uitsluitend door lokale bewoners gebruikt worden. Het pad krijgt aan het begin en aan het einde fietssluizen. Of het klinkerpad in de toekomst verbreed wordt, is afhankelijk van het overleg met grondeigenaren.

Pr.Beatrixsingel

De Pr.Beatrixsingel is nog niet zo lang geleden overzichtelijk heringericht, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Nabij het verhoogde zebrapad komt een nieuwe oversteek naar het natuurgebied Ingendael.

Najaar
Het vergunningentraject wordt nu opgestart, laat wethouder Niels Dauven van natuur weten. Daarna zal een aanbestedingstraject volgen. De planning is om in het najaar te starten met de uitvoering.

Kaarten gemeente Valkenburg aan de Geul
Archieffoto’s TV Valkenburg

← Vorig bericht

Hotel Vue wordt tweede regionale doorstroomlocatie

Ingezonden reactie over verkeerssituatie Strucht

Volgend bericht →