Nieuwe invulling schoolgebouw in Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Nieuwe invulling schoolgebouw in Schin op Geul

Na diverse besprekingen in commissie- en raadsvergaderingen ging de gemeenteraad maandagavond 9 december uiteindelijk met algemene stemmen akkoord met de verkoop op huur-koopbasis van het voormalige schoolgebouw aan Fysiotherapie Heuvelland, alhoewel diverse partijen – CDA, VSP en PGP namens de fractie, en de VVD op persoonlijke basis – een stemverklaring hierbij aflegden.
De nieuwe eigenaar kwam alsnog tegemoet aan de eisen van de gemeente door in de overeenkomst een kettingbeding en een antispeculatiebeding op te nemen. Ook worden de onderhoudskosten voor de gemeente gedurende de looptijd van de overeenkomst teruggebracht tot circa € 20.000,- die voor het grootste deel gedekt worden door lopende verzekeringen.
Politieke reacties
Marij Verheggen (CDA) sprak van een gemiste kans nu er niet tegelijk gekozen was voor woningbouw en gedeeltelijke verkoop. Ook moet erop toegezien worden dat deze ontwikkeling geen concurrentie gaat worden voor het aangrenzende gemeenschapshuis.
Lloyd Wagemans (VSP) herinnerde nog eens aan de komende ontwikkelingen voor woningbouw op het voetbalveld.
Wethouder Carlo Vankan (AB) was blij met het vaststellen van de raad van een Vastgoedbeleid in de 1e helft van 2020 waardoor problemen bij de verkoop van nog leegstaande scholen in Broekhem, Houthem en Vilt vermeden kunnen worden. Hij bevestigde nogmaals dat de school in Schin op Geul tegen een marktconform tarief was verkocht en dat hij met diverse partijen een opening had geboden voor woningbouw. Vooral het afhaken van Woningbouw Zuid had in de diverse fracties tot verbazing geleid. Ook was hij er alsnog niet zeker van of op het moment van vrijkomen van het voetbalveld hier mocht worden gebouwd met toestemming van de Provincie.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Kloosterkerk krijgt een nieuwe functie

Benefiet Curling Toernooi schaatsbaan Par'Course

Volgend bericht →