Nieuwe omgevingsvergunning bouwplan ‘Bergervliet’ in Berg

Voorpagina » Nieuws » Nieuwe omgevingsvergunning bouwplan ‘Bergervliet’ in Berg

De gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten geen bedenkingen te hebben tegen een te ontwikkelen bouwplan op de plek waar voorheen de Bergervliet heeft gestaan. Bouwondernemer Jongen Bouwpartners B.V. wil er 19 appartementen en 3 grondgebonden woningen realiseren. Als de gemeenteraad geen bedenkingen heeft tegen het plan, wordt de omgevingsvergunning voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn is een ieder in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Na zes weken neemt het college van B&W, met inachtname van eventuele zienswijzen, een besluit over de aanvraag omgevingsvergunning.

Gevelaanzicht Bergervliet nieuw

Definitief besluit
Worden er geen zienswijzen ingediend, dan zal de ontwerp verklaring van geen bedenkingen tevens aangemerkt worden als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Nieuwe omgevingsvergunning
In 2006 is aan Bouwbedrijf Coppes B.V. een bouwvergunning verleend voor de bouw van 19 appartementen en 3 grondgebonden woningen op het perceel. De vergunninghouder heeft echter nooit gebruik gemaakt van deze bouwvergunning, zodat het terrein na de sloop van de ‘Bergervliet’ al jarenlang braak ligt. Recent heeft Jongen Bouwpartners B.V. het plan opgepakt en is in nauw overleg met de gemeente een plan ontwikkeld dat beter aansluit bij de huidige vraag naar woningen. De afwijking van het oorspronkelijke plan is zodanig groot, dat voor de realisatie van het huidige plan geen gebruik gemaakt kan worden van de verleende bouwvergunning en een nieuwe aanvraag ingediend is.

← Vorig bericht

Warme grond

Geen busverbinding vanaf dinsdag 25 mei

Volgend bericht →