Nieuwe Seniorenpartij wil inbreng Seniorenraad

Voorpagina » Toerisme » Nieuwe Seniorenpartij wil inbreng Seniorenraad

In een gesprek tijdens de uitzending Valkenburg Actueel voor Falcon Radio gaf Ton Smeets, voorzitter van de Seniorenraad Valkenburg aan de Geul, een duidelijk signaal af richting de komst van een ouderenpartij in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul.  De Seniorenraad is door de initiatiefnemers die werken aan een nieuwe politieke partij gevraagd aan hun plannen medewerking te verlenen. Door omstandigheden heeft het overleg nog niet plaats kunnen vinden.
Ton Smeets gaf duidelijk aan dat de Seniorenraad het initiatief zeker zal steunen. Een ouderenpartij kan directe invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid. En aan directe invloed hebben de senioren in deze gemeente grote behoefte. Nu tracht de Seniorenraad dat te doen via het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur. In de adviesraad Sociaal Domein komt deze directe lijn onder druk te staan. Daarom participeert de Seniorenraad niet in deze nieuwe constructie.
De bereidheid steun te geven aan de initiatieven een ouderenpartij aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 deel te laten nemen leeft bij de Seniorenraad temeer omdat de nu in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen nalaten bij de Seniorenraad te informeren naar wat onder de ouderen leeft en wat de problemen/wensen/ideeën zijn bij de ouderen in Valkenburg aan de Geul.

← Vorig bericht

Getuigen gezocht ongeluk Wilhelminalaan

Dikke Kei kan terugkomen in centrum

Volgend bericht →