Nieuwe stichting brengt Limburgse wielersport samen

Voorpagina » Toerisme » Nieuwe stichting brengt Limburgse wielersport samen

Vanaf vandaag is de Stichting Limburg Cycling actief. Deze stichting heeft tot doel om meer samenhang in de Limburgse wielersport te creëren. Ook wil de stichting de wielersport in de provincie versterken en een bijdrage leveren aan de positieve aspecten van de sport, onder andere op het gebied van gezondheid, sociale cohesie, branding, economie en toerisme. Stichting Limburg Cycling werkt samen met alle stakeholders die het Limburgse wielrennen een warm hart toedragen.
De stichting is het resultaat van de opdracht om een zogeheten ‘sporttakplatform’ voor de wielersport op te richten. Deze opdracht werd in maart door sportgedeputeerde Ger Koopmans aan de kwartiermakers meegegeven. Inmiddels is er een dagelijks bestuur benoemd. Voorzitter is Miriam van Es, internationaal jurylid van de UCI. Mattie Kaelen is secretaris en de penningmeester is Norbert Poels. Het bestuur is momenteel nog bezig met de invulling van de overige bestuursfuncties.
Daarnaast zal binnenkort een Manager Limburg Cycling aangesteld worden, die vanuit een proactieve en verbindende rol, samen met alle stakeholders in de wielerwereld, invulling gaat geven aan de in het Wielerplan 2015-2020 geformuleerde doelstellingen.
Limburg Cycling organiseert begin november 2016 een startbijeenkomst voor alle stakeholders. Daar wordt de stichting en de Manager Limburg Cycling gepresenteerd en wordt inhoudelijk ingegaan op de invulling van het Wielerplan 2015-2020.

← Vorig bericht

Twintig schutterijen trekken door Strucht

Kwart eeuw RTV Maas en Mergelland

Volgend bericht →