Idee: nieuwe weg Cauberg naar Daalhemerweg in Vilt

Voorpagina » Toerisme » Idee: nieuwe weg Cauberg naar Daalhemerweg in Vilt

Het Kernoverleg Vilt heeft maandag een nieuw verkeersplan aan wethouder Carlo Vankan aangeboden. In het lijvige plan staan vele suggesties om het verkeer in de kern te verbeteren/veiliger te maken. Eén van de voorstellen is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg vanuit de kop Cauberg richting Daalhemerweg.

Vilt nieuwe weg

Daarbij stelt men voor om van de Cauberg een éénrichtingsweg te maken in verband met de veiligheid van de fietsers. Met alleen opgaand verkeer, waarbij het Kernoverleg vindt dat er geen nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid zijn voor de bedrijven op de kop van Cauberg. Het is een idee genoemd in het rapport.
Rijksweg Vilt kruising

Als die nieuwe weg er komt, zal deze ter hoogte van de camping Vilt doorsteken door het veld richting Daalhemerweg om daar ter hoogte van de afslag richting Wilhelminatoren uit te komen. Aan beide uiteinden van de nieuwe weg komen rotondes om het verkeer sneller af te wikkelen.
Het verkeersplan is het resultaat van de vele overleggen die de werkgroep Verkeer van het Kernoverleg Vilt heeft gehad met bewoners en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Bij een mogelijke overdacht van de Rijksweg van de provincie aan de gemeente wil het Kernoverleg in overleg met de gemeente bekijken welke (on)mogelijkheden er zijn voor het aanbrengen van een rotonde op het kruispunt Rijksweg/Sibberweg/Geulgracht.
Rijksweg aanpassen
Daarnaast wil de werkgroep verbeteringen aanbrengen op en rond de Rijksweg die circa vijf jaar geleden helemaal gerenoveerd werd. “Die renovatie is niet helemaal volgens plan verlopen”, aldus John Creusen van het Kernoverleg. “Op de kruising bij cafe de Grwatte Weeg zou een rotonde komen. Die is er uiteindelijk niet gekomen. En nu blijven de problemen met de kinderen die van de ene weghelft naar de andere weghelft moeten om op school te komen. De auto’s op de Rijksweg stoppen niet voor de vluchtheuvel. Veel te gevaarlijk. Het is wachten op een ongeval”, aldus werkgroeplid Henny Pricken.
Meer suggesties
Juist op deze gevaarlijke plek werd het lijvige rapport aangeboden aan verkeerswethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Vankan gaf aan diverse maatregelen aan de Meesweg genomen te hebben zoals drempels leggen, pad naast weg opnieuw te asfalteren, borden geplaatst, maar er moet meer gebeuren. Maatregelen voor het veilig parkeren van vrachtwagens, het veilig van en naar school gaan van leerlingen. “Het provinciale geld daarvoor is geparkeerd door de deputé. Reden: de aanstaande provinciale verkiezingen”, aldus Vankan. De wethouder wil geld uitgeven aan de Rijksweg door het asfalt een andere kleur te geven, bebouwde komborden plaatsen, meer attentie verhogende maatregelen doorvoeren op en rond de weg. “Ik heb de werkgroep aangegeven dat ze ‘out-of-the-box moeten denken. De daaruit doorvloeiende ideeën zal dekking gezocht moeten worden”, aldus Vankan.
Lees HIER het uitgebreide verkeersplan Vilt

← Vorig bericht

Sleuteloverdracht in gemeentehuis

Nieuw 'maske' gepresenteerd

Volgend bericht →