Donderdag 10 januari wordt in café-zaal ’t Vöske in Berg & Terblijt vanaf 19:30 uur vergaderd door het Kernoverleg voor Berg, Geulhem en Vilt. De vergadering is openbaar.
Dit is de agenda.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Notulen en actielijst
  – Conceptnotulen
  – Bijwerken actielijst
 5. Stand van zaken betreffende:
  – Project: Uitzichttoren Wippertse Heide
  – Reconstructie Valkenburgerstraat
  – Enquête: “Wat vindt Berg en Terblijt?”
 6. Rondvraag
 7. Vaststellen actielijst
 8. Afsluiting