Nieuwe website 'Adviesraad Sociaal Domein' online

Voorpagina » Toerisme » Nieuwe website 'Adviesraad Sociaal Domein' online

Dinsdagmiddag is de nieuwe website van de Adviesraad Sociaal Domein online gegaan. Op de website vindt u diverse onderwerpen zoals gezondheid, opvoeden en opgroeien, eenzaamheid, meedoen in de samenleving, armoede, (vrijwilligers)werk, dagopvang en respijtzorg, mantelzorg, beschermd wonen, zelfstandig wonen, laaggeletterdheid, burgerparticipatie, individuele en algemene voorzieningen, leefbaarheid, (sociale) veiligheid, discriminatie, verslavingsproblemen, wijkontwikkeling, cliëntondersteuning etc.
ASD zoekt leden
De ASD is een officieel adviesorgaan voor sociale aangelegenheden die in de gemeente spelen en adviseert de gemeenteraad.
Voor haar werk zoekt deze Adviesraad nog leden. Klik hier voor meer informatie. Indien u meer wil lezen over de Adviesraad Sociaal Domein, klikt u hier.
Foto Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Ook in Valkenburg toename vraag huishoudelijke hulp

Wat zal het DNA van de Plenkertstraat en omstreken zijn?

Volgend bericht →