Nieuwjaarstoespraak burgemeester Eurlings

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Nieuwjaarstoespraak burgemeester Eurlings

Tijdens de nieuwjaarsreceptieBeste mensen,
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken U persoonlijk en diegenen die U dierbaar zijn de beste wensen voor 2008 te doen toekomen.
Het is voor het eerst dat ik dit mag doen vanuit mijn functie als burgemeester. Graag zeg ik vanaf deze plek dank aan de Raad voor het feit dat ze mij hebben voorgedragen. Maar ook dank aan al die inwoners voor hun spontane reacties. Het verplicht mij om mijn beste beentje voor te zetten. In goede samenwerking met U allen, want l’union fait la force, eendracht maakt macht en verdeeldheid leidt tot niets.
De uitdaging is groot. Valkenburg aan de Geul verdient het om een krachtige impuls te krijgen. Veel voorzieningen zijn verouderd, veel zaken die van oudsher onderdeel uitmaakten van het product Valkenburg zijn verdwenen of staan op het punt hun deuren te sluiten. Hier is niets mits mee, althans als we niet nalaten opnieuw duurzaam te investeren in de toekomst. En hier wringt de schoen. We zijn kampioen in het laten maken van plannen, maar falen als het op uitvoeren aankomt.
2008 is het jaar van de waarheid. Er wordt hard gewerkt aan de agenda Valkenburg. Een prima naam, want agenda betekent ‘zaken die uitgevoerd moeten worden’. Denk aan het historisch centrum en het winkelcentrum, aan de groene vleugels en het erfgoed en aan het aantrekken van economische motoren op plekken die nu staan te verloederen.
Werken aan een nieuwe toekomst van ons Geulstadje. Zeker in het licht van het komende jubileum van de oudste VVV van Nederland. Niet alles willen. Maar de juiste keuzes maken. Investeren in de kracht van Valkenburg aan de Geul, in zaken die Valkenburg onderscheidend en dus aantrekkelijk doen zijn. En niet alleen voor onze gasten, maar met name ook voor onze eigen inwoners. Voor de woon- en leefkwaliteit, voor de werkgelegenheid.
Maar dingen gebeuren niet vanzelf. Grenzen verleggen vereist bevlogenheid, lef en noeste inzet. De beste manier om de toekomst te verspellen is om ze zelf in te vullen. Ik daag U allen uit om uw verantwoordelijkheid op te pakken, de commentaarpositie te verlaten en de handen ineen te slaan.
Dat geldt ook voor de samenwerking in het Heuvelland. Het schitterende landschap en het culturele erfgoed zijn ons basiskapitaal. Het overbruggen van tegenstellingen en het maken van krachtige allianties is ook hier aan de orde. In het Heuvelland en in de Euregio zijn we niet langer elkaars concurrenten, maar hebben we alle belang bij een gezamenlijke aanpak en een gezamenlijke smoel.
Evenals ons verleden, ligt ook onze toekomst in Europa. Limburg als de meest Europese provincie van Nederland. De uitgestoken hand naar Europa. Maar de werkelijkheid is vaak weerbarstig. Zo is men op dit ogenblik aan de slag om veel geld te investeren in een international profilering van Zuid-Limburg. Zuid-Limburg als een eiland in Europa.
De grenzen zitten schijnbaar tussen onze oren. De knoppen moeten om. Tijd voor een nieuwe mindset. Tijd om onze Euregio krachtig te profileren als één gebied, als een trendsettende Europese topregio van de toekomst. Hierin zouden we zelf veel meer moeten investeren. Dit heeft alles te maken met de aantrekkelijkheid van onze regio, ook voor buitenlandse investeerders en dus voor het toekomstperspectief van onze jeugd.
Maar ook voor Valkenburg als toeristische uitvalsbasis naar de Euregio. Hier ligt nog veel terrein braak. Bouwen aan de toekomst van het toerisme is voor een groot deel het openen van de kwaliteiten binnen de Euregio voor onze gasten. Maar ook voor onze eigen mensen. De kennis van de Euregio is beneden de maat. Voor een deel komt dat doordat we onvoldoende aandacht besteden aan de rijke geschiedenis van onze regio. Een trotse regio kent haar geschiedenis! Hierin wortelt onze identiteit en onze toekomst.
Voor het toerisme biedt de vergrijzing gouden kansen. Maar we moeten niet vergeten dat ook onze gemeente hiermee van doen heeft. Leefbaarheid van de kernen is dus voor mij een derde majeure uitdaging. Per kern zullen de belangrijkste uitdagingen richtsnoer moeten zijn van onze gezamenlijke inzet. Dat vergt ook bundeling van de instrumenten en van de middelen die ons ter beschikking staan. Ook hier dienen zich duidelijk keuzes aan. Ook over de grenzen van de kern heen.
Beste mensen.
Ik heb U drie uitdagingen mogen schetsen. Uitdagingen die beroep doen op een ondernemende spirit en mentaliteit. En dat is wellicht de grootste uitdaging. Ook voor ons als gemeente om leiderschap te tonen.
Het gesternte is in elk geval gunstig. Niet voor niets heeft 2008 een extra dag. Een werkdag wel te verstaan. Dat kan geen toeval zijn.
Laten we er samen iets moois van maken, vanuit onze verknochtheid aan dit gebied, vanuit onze liefde voor Valkenburg aan de Geul.
Ik verheug me nu al op 1 januari 2009. Want ik wil er een traditie van maken om bij gelegenheid van elk nieuwjaar te bezien of we het Valkenburg juweel kunnen uitrijken aan een ondernemend iemand, aan een kanjer, die zich op onderscheidende wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de toekomst van onze gemeente.
Zet Uw beste beentje voor zou ik zeggen. Valkenburg aan de Geul is het waard!
Ik zou het op prijs stellen om samen een toost uit te brengen op een bevlogen 2008.

← Vorig bericht

31ste Nieuwjaarstoernooi ZVV de Wiegert

Snelle inschrijving voor de carnavalsoptochten van Valkenburg

Volgend bericht →