Nieuwjaarstoespraak burgemeester Schrijen

Voorpagina » Toerisme » Nieuwjaarstoespraak burgemeester Schrijen

Woensdag 1 januari 2020 sprak burgemeester dr. Jan Schrijen zijn Nieuwjaarsspeech uit in de raadzaal. Wij namen enkele punten uit de speech, die u in zijn geheel onder het artikel kunt lezen.
– hij memoreerde de meningsvorming: “meer op beelden dan op feiten”;
– in 2020 worden – bij leven en welzijn – 7 Valkenburgse inwoners 100 jaar of ouder,
– daling van het aantal inwoners met “ongeveer 120”,
– kosten voor het sociaal domein lopen op, aantal jeugdigen die zorg nodig hebben, stijgt;
– gemeente biedt dit jaar hulp bij de energietransitie,
– 30.000 bezoekers meer voor de Kerstmarkt Gemeentegrot,
– eigenlijk is onze gemeente te klein om de ICT-risico’s te beheersen.
Burgemeester Schrijen en zijn vrouw werden op 28 december opa en oma van kleindochter Emma.
Nieuwjaarstoespraak 1 januari 2020
dr. Jan J. Schrijen, burgemeester Valkenburg aan de Geul
Dames en Heren,
Van harte welkom !
Speciaal welkom  … onze nieuwe gemeentesecretaris
Guido Reehuis  met  zijn vrouw Celine…… Veel succes !
Afgelopen  jaar waren er veel protesten ………
Medewerkers  uit de zorg en het onderwijs  ….
boeren en ondernemers………iedereen is boos
Het vertrouwen in ons democratisch bestel, 
onze  systemen en instituties  lijkt  af te brokkelen .
De vele wetten en regels in ons land  
leiden gevoelsmatig tot technocratie
alsof robots besturen…. op basis van algoritmes….
Iedereen gelijk , geen uitzonderingen, geen precedenten
Geen plaats voor het bijzondere,  de menselijke maat….
Ik vind……Als regels tot  onredelijke.. rare…  uitkomsten leiden 
moet het bestuur  zich laten gelden
maar dat moet de politiek ook goed vinden !…….
We leven in een rare  tijd….
Meningsvorming  meer op beelden dan op  feiten
Op internet en social media 
staan nieuws en fake nieuws naast elkaar… 
zonder onderscheid
Verzinsels  in een  kringetje van gelijkgestemden
 worden steeds herhaald, versterkt en bevestigd….
men gaat  er zelf in geloven… onzin wordt werkelijkheid. 
Afgelopen jaar  herdachten wij 75 jaar bevrijding 
(zie ook de foto’s  in het stadhuis…. Foto’s van Jo van Aken en Gert Lammer;
Fotoverslag van activiteiten wordt op 4 mei in boekvorm uitgebracht)
Het bezoek van veteranen van de Old Hickory Divisie
Was indrukwekkend
Herdenken, verhalen vertellen en verhalen doorgeven 
Wij moeten ervan doordrongen blijven 
dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn….
niet vrijblijvend !……..er moet aan gewerkt blijven worden !
Wat heeft 2020 voor ons in petto ?
Bij leven en welzijn mag ik namens u  7 eeuwelingen gaan feliciteren
Inwoners….  allemaal vrouwen….die 100 jaar zijn of ouder 
 (1X 103 jaar; 1X 102; 2X 101 en 3 maal 100)
En 5 briljanten bruidsparen (65 jaar getrouwd)
en 22 diamanten bruidsparen (60 jaar getrouwd) 
Het  aantal inwoners is in 2019  gedaald met  ongeveer 120 … 
tot ca 16 360 (stand 20 december)
(25 jaar geleden in 1995 waren dat er nog   18074 en 10 jaar geleden 17090)
Dames en Heren,
Dat  inwoneraantal is belangrijk.
 voor de hoogte van rijksuitkering, 
voor de vitaliteit van onze leefgemeenschappen
en de  evenwichtige opbouw en spreiding van maatschappelijke voorzieningen.
Woningbouw kan ons helpen om het aantal op peil te houden
Met de onlangs vastgestelde Woonvisie.
liggen de kaders voor woningbouw vast.
Een solide woningmarkt…. nu en in de toekomst
Voortvarend aan de slag met woningstichtingen, 
projectontwikkelaars, regio en provincie 
Inzetten  op voldoende betaalbare woningen voor starters, 
Jonge en oudere  doorstromers,  ouderenhuisvesting…… 
Wij starten met de ontwikkeling  
van een integrale visie voor het gebied 
tussen Par’Course, de Wilhelminalaan, het Grendelplein en het Kuurpark 
met de Plenkert  als kloppende slagader. 
Het gebied omvat prachtige pareltjes 
zoals het Openluchttheater,
 de Vuursteenmijn en de Romeinse Katakomben 
maar ook nog veel plekken die een verbetering behoeven.
De kosten voor het sociaal domein  lopen op.  
Wij krijgen nu de rekening gepresenteerd van de  bezuiniging  
bij de overheveling van deze taken naar de gemeenten. 
Het jeugdhulp stelsel kraakt…
 het aantal jeugdigen die zorg nodig hebben,  stijgt……. 
evenals de complexiteit  van zorgvragen.
Mogelijkheden om bij te sturen zijn er nauwelijks !
Bij het te ontwikkelen zal preventie voorop moeten staan…. 
Dat geldt ook bij de uitwerking  van ons een armoedeplan…..
Voorkomen is beter !
De energietransitie zal komende tijd veel aandacht vragen
 van het gas af !……. minder fossiele brandstoffen !
er is op wijk- en huisniveau nog veel onderzoek nodig., 
om eind 2020  een pilotwijk te kunnen selecteren.
Ook Inwoners worden uitgedaagd hun bijdrage te leveren
Wij zullen hen daarbij ondersteuning bieden
Uitgangspunt is de  administratieve rompslomp te beperken!
Dames en Heren
De samenwerking  in Zuid-Limburg heeft een impuls  gekregen
door het profileren van het Middengebied (9 gemeenten)
Valkenburg aan de Geul  is daarbij de kartrekker  voor  toerisme …..
Toerisme en evenementen zijn van groot belang voor de lokale economie.
Neem Kerststad Valkenburg 
De editie 2019 is  wederom een succes ! om trots op te zijn!
Ook de inzet  van vele vrijwilligers… elk jaar opnieuw….!
Het aantal bezoekers van de kerstmarkt in de gemeentegrot 
Was dit jaar zo’n 30.000 meer ! (20%) (gevolg extra dagen na de kerst)
ook hier geldt… het succes komt niet vanzelf… 
er moet continue aan gewerkt worden
 bezoekers komen alleen terug
als er iets nieuws te zien is.
vergelijk het met het jaarlijks onderhoud van een tuin……
aanharken, maaien,  snoeien,  rooien, nieuwe aanplant  etc. etc.
De cyberaanval op  de Universiteit Maastricht 
toont de kwetsbaarheid van de huidige samenleving…. 
Ook van onze gemeente
Digitalisering zit overal … is het hart van alle primaire processen…
Eigenlijk is onze gemeente te klein 
om de ICT risico’s te beheersen
Begin 2020 gaat een  nieuwe website live.
De uitdaging wordt  om in  begrijpelijke taal te communiceren
Brieven en teksten te maken  die eenvoudiger en makkelijker te lezen zijn
Wij zullen ons best doen…..!
De medewerkers van de buitendienst de gemeentelijke toezichthouders
De wijk BOA’s en Wijk kantonniers,
geven de gemeente een gezicht.
Medewerkers aan de balie en de telefoon van het KCC
zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven.
Al deze medewerkers zijn vooruitgeschoven posten
zij ervaren de verruwing in de samenleving…. aan de lijve … 
zij moeten erop kunnen rekenen dat wij  achter ze staan
en dat geldt ook voor de andere hulpverleners 
van ambulance, brandweer en politie
Overigens heb ik vanmorgen nog een bericht gehad van de teamchef
dat de jaarwisseling in de hele gemeente goed verlopen is.
2020……..……
Brexit en presidentsverkiezingen in Amerika
Olympische Spelen in Tokyo 
EK Voetballen
het Eurovisie songfestival in Rotterdam
De Vuelta start in Utrecht
Formule 1 in Zandvoort 
En dichter bij huis
De Passion in Roermond
Koningsdag  in Maastricht
75 jaar bevrijding Memorial Day in Margraten
En in Valkenburg aan de Geul 
Als vanouds  
de Amstel Gold Race
Kerststad 2020
Maar ook vele kleinere evenementen
Bijvoorbeeld onder meer
 Kunst in Valkenburg,
de vastelaovend… 
processies…. de “Schaesberger Gank”,
 de Bokkemert, Pop on Top, Corvette treffen   etc etc.
Veel om op vooruit te kijken
Veel om trots op te zijn !
Dames en heren,
In onze gemeenschappen
Zijn mensen gekend en bekend 
Veel  inwoners  zijn betrokken  bij hun buurt en dorp 
Hier zijn nog vele vrijwilligers die altijd en overal klaar staan
de saamhorigheid….
In de mantelzorg
Bij  verenigingen, bij evenementen
Bij  de Kernoverleggen en Heerlijkheden 
Samen Werken aan leefbaarheid 
Mensen hebben hart voor elkaar,
hart voor het  dorp 
hart voor de  natuurlijke omgeving.
Hart voor traditie en cultuur
Laten wij dat koesteren
Laten wij daar trots op zijn !
Mag ik nu  het glas met u  heffen…
Op Valkenburg aan de Geul
(en ook een beetje op onze kleindochter Emma, 
die 28 december geboren is)
Ik wens u en alle inwoners voor 2020 
alle Goeds, Gezondheid en  Geluk !!
Archieffoto gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Herdenking Holocaust bij station

Gemeente zoekt 'kwaliteit en continuïteit' voor Santa's Village

Volgend bericht →