Niks aan de Hand gaat naar de rechter.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Niks aan de Hand gaat naar de rechter.

Tegen besluit College horecanieuwbouw Ruïne.De vereniging Niks aan de Hand tekent bezwaar aan tegen het besluit van het College om vergunning te verlenen voor de bouw van een restaurant op de Haselderhof van de Kasteelruïne. "Het bestuur gaat respectloos om met ons erfgoed", schrijft voorzitter Henk Roelofs.
Lees hieronder de volledige brief die als bezwaar wordt ingediend door Niks aan de Hand.

‘Niks aan de Hand’ gaat naar de rechter.
Beroep tegen besluit B&W over bouwvergunning restaurant Haselderhof
De Ruïne is een geschenk van onze voorvaderen aan de bevolking van Valkenburg. In de historische binnenstad van Vestingstad Valkenburg is jammer genoeg niet veel meer te zien van ons middeleeuws verleden. Er is veel verloren gegaan.
En nu blijkt opnieuw dat men respectloos met ons erfgoed omgaat.
De Kasteelstichting staat op het punt in het hart van onze hoogteburcht de monumentale kasteeltuin te vernietigen. Deze hooggelegen kasteeltuin moet wijken voor een massaal restaurantcomplex.
Het college van B&W staat dit toe en veegt daarmee twee negatieve adviezen van deskundige organisaties van tafel. De vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg, thans Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (het RACM) heeft negatief geadviseerd evenals de Monumentencommissie Maastricht die door het College van B&W om een second opinion gevraagd is.
De gemeentelijke welstand- en monumentencommissie district ‘Mergelland’ heeft geadviseerd akkoord te gaan met het bouwplan. Het zeer pover gemotiveerde advies van deze commissie munt niet uit door gehanteerde argumenten. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de historische waarden.
Hier wordt duidelijk gekozen voor commercie. Economische herontwikkeling is hier de valse legitimatie voor een monumentenmoord. Het Valkenburgse monumentenbeleid blijkt helaas niets voor te stellen. Waarom bouwen we nog de Geulpoort?
De vereniging Niks aan de Hand is van mening dat de voorgestelde nieuwbouw op geen enkele manier recht doet aan de statuur van de kasteelruïne als monumentaal erfgoed en een van de belangrijkste cultuurhistorische/ archeologische monumenten in Nederland. Door het bouwen van dit restaurant ontstaat er een onvervangbare aanslag op dit deel van het kasteel, die niet meer te herstellen valt. (Zie de 2 bijlagen). Het is onwaarachtig van het College om als argument aan te voeren dat het historische karakter van de Haselderhof al danig is aangetast. Dat geeft geen vrijbrief om daarmee dus maar door te gaan.
Door het bouwen van dit geplande restaurant op deze historische grond ontstaat een onherstelbare aanslag op dit deel van het monument dat niet meer te herstellen valt. De Kasteelruïne staat aan de basis van het toerisme in Valkenburg.
Het is daarom dat ‘Niks aan de Hand’ beroep aangetekend heeft bij de Bestuursrechter om dit besluit van het College ongedaan te maken.
Namens het bestuur van de vereniging Niks aan de Hand,
Henk Roelofs,
Voorzitter

← Vorig bericht

"Heb respect voor de natuur".

Vernieling bloemperk in het Halderpark.

Volgend bericht →