Niks aan de Hand maakt bezwaar tegen verlichting gevels

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Niks aan de Hand maakt bezwaar tegen verlichting gevels

In het historische centrum van ValkenburgAan: de Raad en het College van B&W
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
I.a.a. Welstandscommissie
Valkenburg aan de Geul, 23 mei 2007.
Onderwerp: Horecaverlichting
Geachte Raad, geacht College,
Wij constateren dat een toenemend aantal ondernemers in de (middeleeuwse) kern Valkenburg zich verlicht opstelt en meent luister aan Valkenburg te moeten bijzetten door aanstraling van het door hen uitgebate horecapand. Is dit klasse, kwaliteit, allure? Bovendien constateren we dat er gebruik gemaakt wordt van het volledige kleurenscala.
Dit fenomeen leidt tot de volgende vragen:
1. Is er beleid ontwikkeld zodat dit verschijnsel artistiek begeleid kan worden en dat ongewenste initiatieven, bv. flikkerlicht, aangepakt kunnen worden?
2. Zo ja, wilt U ons dan een exemplaar van dit beleidsstuk doen toekomen
3. Zo nee, dan wordt het hoog tijd dat hieraan gewerkt wordt.
We moeten voorkomen dat Valkenburg de uitstraling van een permanent pretpark krijgt.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van
“Niks aan de Hand”,
H. Roelofs

← Vorig bericht

Scheidend burgemeester boven- en ondergronds vereeuwigd

Afscheidsprogramma voor Nuijtens

Volgend bericht →