Niks aan de Hand mengt zich in discussie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Niks aan de Hand mengt zich in discussie

Over de verplichting tot herbouw in mergelWerkgroep Niks aan de Hand uit Valkenburg mengt zich in de discussie rond de herbouw van het gidsengebouw aan de Daalhemmerweg.
De inhoud van onderstaand persbericht is gelijk aan de brief die naar het gemeentebestuur verzonden is.
De leden van “Niks aan de Hand” juichen het zeer toe dat het College, vooruitlopend op voorgenomen beleidsvaststelling, alles in het werk stelt om het karakter van Valkenburg Mergelstad zoveel mogelijk te bewaren en waar gewenst te versterken.
Wij zijn van mening dat juist de entree van de zichzelf “historisch” noemende grot het aan zijn reputatie verplicht is een goede mergeluitstraling te hebben. Het kan niet zo zijn dat hoge kosten dit onmogelijk zouden maken. Men heeft jarenlang gelden moeten reserveren voor het onderhoud en herstel van dit gebouw, zodat er extra gelden beschikbaar zijn.
Als er al ergens in mergel gebouwd moet worden dan is het wel hier.
Over de 150.000 toeristen en Kerstmarktbezoekers komen hier in direct contact met mergel-architectuur, de belangrijkste karakteristiek van Valkenburg, waardoor het op de hele wereld een unieke plaats inneemt.
Daarom dringen “Niks aan de Hand” bij het College aan op handhaving van het eerder ingenomen standpunt. “Niks aan de Hand” zal contact opnemen met diverse partijen, o.a. het bestuur van de Kasteelstichting.
Namens bestuur “Niks aan de Hand”,
Henk Roelofs, voorzitter werkgroep

← Vorig bericht

Voortgezet onderwijs verplaatsen

Algemene beschouwingen IBGV

Volgend bericht →