Niks aan de Hand wil autovrij centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Niks aan de Hand wil autovrij centrum.

Roelofs: “parkeren voor de deur is lachertje”.In een open brief aan de media stelt werkgroep Niks aan de Hand te staan voor een autovrij centrum. Zij spreken namens de bewoners van het centrum en als direct betrokkene bij de leefbaarheid van het historisch centrum.

"Niks aan de Hand wil een aantrekkelijk centrum waar het aangenaam verpozen is zonder visueel en fysiek gehinderd te worden door rijdend en geparkeerd blik", aldus Henk Roelofs, voorzitter van de werkgroep. Daarbij somt Roelofs enkele punten op die de "winkelende Valkenburger" wil.

– Zij willen een schoner en duurzamer leefmilieu;
– Winkelcentrum autovrij en parkeermogelijkheid in de buurt;
– Een winkelcentrum waaruit het blik is verdreven en vervangen door een mooi ingerichte openbare ruimte;
– Goed uitgevoerde aantrekkelijke etalages en vooral géén rolluiken en garagepoorten;
– Etalages die bovendien ’s avonds en ’s nachts aantrekkelijk verlicht zijn;
– Sierlijke gevelbekleding, aantrekkelijke bestrating en leuke openbare verlichting.

Niks aan de Hand uit kritiek richting de winkeliers."De ondernemers doen of ze opkomen voor het winkelend publiek door te stellen dat er voor de deur geparkeerd moet kunnen worden. Dit is een lachertje. De parkeerplaatsen in het winkelcentrum zelf zijn tijdens de winkeluren permanent bezet".

Lees hieronder de gehele brief van Niks aan de Hand:
Ingezonden brief
Betreft: Visie op het Verkeer in de kern Valkenburg.
Duidelijk is dat er uitgewerkte plannen zijn om grote delen van de kern Valkenburg verkeersvrij te maken. Het gaat dan over de Lindelaan, de Jan Deckerstraat, de Louis van der Maesenstraat en het Dr. Erensstraat.
Tot nu toe heeft de hele planning van de vernieuwing van de binnenstad Valkenburg in het teken gestaan van de wensen van de ondernemers. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de ligging van AH cruciaal is voor het creëren van een levensvatbaar winkelcentrum. En nu weer het zeuren over parkeerplaatsen voor de arme winkelbezoekers die toch wel erg ver moeten lopen.
Het honoreren van al deze wensen is mede oorzaak van veel overlast voor de inwoners.
Nu zijn de inwoners aan de beurt. Wij hebben ook enkele wensen. Het zijn geen eisen! Maar er is wel goed over nagedacht.
Wij zijn niet onafhankelijk, want direct betrokken bij de leefbaarheid van Valkenburg Centrum.
Wij zijn belanghebbenden. We willen een aantrekkelijk winkelcentrum waar het aangenaam verpozen is. Zonder visueel en fysiek gehinderd te worden door rijdend en geparkeerd blik.
Wat wil de winkelende Valkenburger?
· Wij willen een schoner en duurzamer leefmilieu.
· Winkelcentrum autovrij en parkeermogelijkheid in de buurt.
· Een winkelcentrum waaruit het blik is verdreven en vervangen door een mooi ingerichte openbare ruimte.
· Goed uitgevoerde aantrekkelijke etalages en vooral géén rolluiken en garagepoorten;
· Etalages die bovendien ’s-avonds en ’s-nachts aantrekkelijk verlicht zijn
· Sierlijke gevelbekleding, aantrekkelijke bestrating en leuke openbare verlichting.
De ondernemers doen of ze opkomen voor het winkelend publiek door te stellen dat er voor de deur geparkeerd moet kunnen worden. Dit is een lachertje. De parkeerplaatsen in het winkelcentrum zelf zijn tijdens de winkeluren permanent bezet. Parkeren voor de zaak is een utopie die nergens in Nederland wordt nagestreefd, behalve door enkele “bezorgde” winkeliers in Valkenburg.
Hieruit blijkt een onderschatting (geringschatting) van de intelligentie van de potentiële klant. Die is al lang vertrouwd met het idee dat je voor/met je boodschappen moet lopen.
Vergelijkingen met Maastricht, Meerssen of Gulpen gaan mank, omdat Valkenburg per jaar 1,3 miljoen overnachtingen kent en minstens evenveel dagjesmensen. Het is een vereiste dat er voor Valkenburg maatwerk komt dat rekening houdt met die mensenstromen.
Wat adviseert de adviescommissie Centrumplan? Parkeren in het winkelcentrum? Nee! Wel wordt aangeraden dat ondernemers gaan meedenken. Dat is iets anders dan zeuren en je zin proberen te krijgen.
Wat er vooral gemist wordt in de geluiden van de winkeliers zijn gedachten over een grotere servicegerichtheid om op inventieve wijze klanten te helpen met het dragen van boodschappen en het op slimme wijze korting geven op de parkeerkosten.
Een aspect missen we in al die overwegingen en dat is het milieuaspect. In de hele filosofie van Valkenburg gezonde stad, gezondheidsstad, het streven naar Wellness komt het aspect duurzaamheid, leefbaarheid niet duidelijk aan de orde. Als je je als Kuuroord wilt profileren dan moet je ook maatregelen nemen om schadelijke emissies, vooral hoge fijnstofconcentraties te laten verdwijnen. Er kan hiermee veel gedaan worden aan de gevoelswaarde van de vervoersoverlast.
Vandaar dat "Niks aan de Hand" aandacht vraagt voor dit aspect, handelend vanuit zijn doelstellingen: behoud en herstel van het historisch karakter van Valkenburg, het bevorderen van een goed leefmilieu voor eigen inwoners en gasten en een bijdrage leveren aan het welzijn van de gemeenschap Valkenburg aan de Geul.
Wij zijn van mening dat het verkeersvrij inrichten ook rekening moet houden met de aanvoer van goederen voor de winkelbedrijven. Het moet niet langer toegestaan worden dat vervuilende vrachtwagens zich in het centrum bewegen en zeker geen vrachtwagens van 18m lang.
Namens het bestuur van de vereniging "Niks aan de Hand",
Henk Roelofs
Voorzitter

← Vorig bericht

Wie ontvangt de VVV Innovatieprijs 2011?

Werklozen maken trottoir sneeuw- en ijsvrij?

Volgend bericht →