“Nog geen euro uitgekeerd!,” zei Prevoo in Tweede Kamer

Voorpagina » Nieuws » “Nog geen euro uitgekeerd!,” zei Prevoo in Tweede Kamer

“Na vier maanden is er nog geen euro uitgekeerd. Het lijkt er op dat juristen in de tussentijd de tijd nemen om de tegoed-regelingen dicht te timmeren,” aldus een uit zijn hart sprekende burgemeester Prevoo tijdens de hoorzitting van afgelopen donderdag in de Tweede Kamer in Den Haag. “De schadeafwikkeling van de vuurwerkramp heeft tien jaar geduurd.”

2021-11-11 Prevoo 2de kamer

U kunt zelf de inbreng van de burgemeester beluisteren.

Klik hier en scroll daarna naar de tijdcode 30:30 min om te luisteren naar Prevoo.

Hieronder leest u de bijdrage:

Bijdrage Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie I&W dd 11-11-2021

Kerncijfers:

 • Circa 3000 getroffen woningen en bedrijven.
 • 2300 woningen waarvan 1600 met een gemiddelde schade van 50.000 euro en 700 woningen met een gemiddelde schade > 70.000 euro.
 • Ruim 500 getroffen bedrijven en maatschappelijke dienstverleners waaronder grote zorgorganisaties, scholen, horeca, tandartsen, fysiotherapeuten enz.
 • Totale schade van 400 miljoen euro voor onze gemeente (zonder landbouw en natuurschade en kerkelijke gebouwen).
 • 700 gezinnen die elders tijdelijke woonruimte hebben.
 • Zorgorganisaties en school voor gespecialiseerd onderwijs en therapeutische voorzieningen voor 300 gehandicapte kinderen zijn tijdelijk verplaatst naar andere locaties (gezamenlijke schade circa 60 miljoen euro).
 • De (ouderen)zorg zit op slot en kent een opnamestop waardoor ook zorg in de regio stagneert.
 • Sterke signalen van psychische klachten bij getroffen kinderen, bewoners maar ook hulpverleners die lijken op PTSS symptomen.

Ik vraag uw aandacht en hulp voor de volgende onderwerpen: 

 1. Uitvoering van de WTS:

Ruim 4 maanden verder en er is nog geen euro uitgekeerd. WTS komt pas na de eigen verzekeraars. Meer informatie krijgt u vandaag van Geeke Feiter van Verbond voor Verzekeraars. 

 • Verlenging van de meldingstermijn die op 15 december is vastgesteld. De reden hiervoor is blijkbaar gelegen in de inhuur van externe schade-experts. Ik roep u op om deze termijn te verlengen totdat alle schade is afgewikkeld omdat deze onvoorspelbare ramp ook een onvoorspelbaar einde kent. Bijvoorbeeld : de schadeafwikkeling van de vuurwerkramp Enschede heeft 10 jaar geduurd.
 • Attitude van de uitvoering van de WTS: deze vraagt om een coulante houding gebaseerd op vertrouwen en niet wantrouwen zoals we die hebben gezien bij de Toeslagen-affaire. Ik krijg stellig de indruk dat vergoedingsregelingen nu voornamelijk worden dichtgetimmerd, dan dat gekoerst wordt op een spoedige openstelling met een coulante en begripvolle houding. Meerdere bewindspersonen hebben beloofd tot snelle en volledige schadevergoeding te komen van onverzekerde en onverzekerbare schade!
 • Een beslissing of de omzetderving, of op z’n minst een tegemoetkoming, ook kan worden meegenomen in de WTS. Valkenburg aan de Geul is het economisch centrum van het getroffen Heuvelland. Veel gezinnen verdienen hier tijdens het zomerseizoen hun boterham. Tijdens de coronacrisis kregen de ondernemers te maken met een tweede crisis. Hierdoor lag en ligt al maanden alles plat omdat herstel traag verloopt of men helemaal geen of weinig perspectief heeft , onzekerheid heerst over de vergoeding van schade en dus niet weet wanneer men weer up & running is. 
 • Bij de toezegging over de uitvoering van de WTS heeft het kabinet toegezegd  om naast de geldende tegemoetkoming van het rijk van circa 60% vd gemeentelijke schade en bereddingskosten ook een specifieke uitkering te verstrekken voor de enorme schade die in de gemeenten Gulpen, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Voor mijn gemeente bedraagt deze schade circa 53 miljoen euro! Na de geldende tegemoetkoming blijft dus een gat van circa 20 miljoen aan eigen risico over. Deze gemeenten hebben hier dringend perspectief nodig. 
 1. De verzekeraars:

De getroffen inwoners hebben zich gesteund gevoeld door de Nederlandse verzekeraars die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen, ondanks het veel voorkomende geval dat er geen polis dekking was toch besloten schade te vergoeden (met dank aan het Verbond voor Verzekeraars). Er zijn echter ook zogenaamde beurspolissen verkocht door beursmakelaars en tussenpersonen die op geen enkele wijze enige schade gaan vergoeden en niet eens op de lijn komen. Ik noem ze: Lloyds, Chubb, AON, APC… Deze polissen hadden simpelweg niet verkocht mogen worden. Ik verwacht dat de Kamer niet alleen het kabinet maar ook de AFM en DNB als toezichthouders oproepen om deze partijen aan te spreken, onder de loep te nemen en te voorkomen dat dit soort exotische polissen aan kleine bedrijven en maatschappelijke organisaties worden verkocht. Voorts vraag ik om een juridische aanpak omdat het door deze houding alle schijn heeft dat de beursmakelaars de rekening doorschuiven naar de WTS …’betaal schade maar met het gemeenschapsgeld’. 

Voorts pleit ik ervoor dat de kamer het initiatief neemt om de dialoog te starten tussen Het Rijk en verzekeraars en banken om met elkaar afspraken te maken hoe  wij in dit land omgaan met de dekking van de schade ten gevolge van de klimaatverandering en extremiteiten die daaruit voortkomen. Uiteindelijk willen wij allemaal dat slachtoffers snel geholpen worden en daar is een betrouwbare overheid voor nodig! WTS is een tijdelijke regeling niet actief is en slechts een tijdelijke werking heeft.

 1. Het Geuldal en De Maas

Het Geuldal en de gemeente Valkenburg aan de Geul is het zwaarst getroffen. Minister Visser heeft een propositie namens de Provincie, Waterschap Limburg en de gemeenten ontvangen om klimaatadaptatie en voorzorgsmaatregelen te versnellen. Ik pleit ervoor om het Geuldal te prioriteren op de aanpak die mogelijk via het HWBP en de Stuurgroep Water wordt ingezet. De Maas heeft al verhoogde veiligheidsnormen, het Geuldal en de beekdalen niet. Ik pleit voor een prioritering die te maken heeft met het specifieke heuvelland (landschap) en een Hoogwaterbeschermingsprogramma i.p.v. de bestrijding van wateroverlast. Het verschil tussen ‘natte voeten’ of verdrinkingsrisico. Kortom een ‘waterveiligheidprogramma’ en geen wateroverlastaanpak voor het Geuldal en de beekdalen zodat dit aansluit bij het HWBP van de grote rivieren.

 1. Waarschuwingssysteem

Ik pleit voor een innovatief en aangepast waarschuwingssysteem dat ook adequaat waarschuwt voor plotse en onverwachte extremiteiten ten gevolge van de klimaatverandering: Storm, windhozen, valwinden, extreme neerslag zoals regen en hagel. Dit systeem zou op lokale en regionale schaal ook moeten kunnen functioneren en liefst per individu (via smartphone) of huisadres/bedrijfsadres Tijdige, snelle en adequate waarschuwing met tips ‘wat te doen’ voorkomt mogelijke slachtoffers en veel materiële schade. 

Daan Prevoo,
Burgemeester Valkenburg ad Geul 

← Vorig bericht

VV Walram – FC Hoensbroek wederom afgelast

Twee uur watersnoodramp in Valkenburg via NPO Radio 1

Volgend bericht →