Nog geen oplossing gevonden voor stinkende autobussen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Nog geen oplossing gevonden voor stinkende autobussen

Op het BerkelpleinAan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Valkenburg aan de Geul
Per fax: 043-60 16 825
Valkenburg aan de Geul 10.07.2008
Betreft vragen uit kracht van artikel 41 Reglement van Orde
Geacht college,
Wanneer komt de oplossing voor de milieu-en geluidvervuilende bussen op het Berkelplein.
Dit probleem is niet zomaar ontstaan, het is sinds jaar en dag dat de mensen op het Berkelplein te lijden hebben van de stinkende motoren en het geluid van dezelfde motoren die ondanks dat het niet mag toch maar blijven draaien.
Juist in de zomer willen mensen graag met de ramen open zitten toch moet menigeen deze gesloten houden vanwege bovenstaand probleem. Ooit was er een plan deze bussen van het Berkelplein te verwijderen en elders onder te brengen. Helaas is er nooit iets van gekomen.
Gelet op vorenstaande willen wij de volgende vragen conform ex. Artikel 41 RvO stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien.
Wil het college in overweging nemen dat de mensen op het Berkelplein last van geluid en stank door de daar geparkeerde bussen hebben en dit probleem aan gaan pakken?
Bent u bereid om een oplossing te zoeken zodat de bussen ergens anders terecht kunnen?
Is het college bereid dit op zo kort mogelijk termijn te doen?
Namens de SP fractie Valkenburg aan de Geul,
Elke de Vries – Becker,
Fractievoorzitter

← Vorig bericht

Verkeersbesluit schoolomgevingen in Broekhem Noord

Plein 5 op bezoek in Valkenburg

Volgend bericht →