Noodfonds van 1 miljoen voor inwoners, verenigingen en bedrijven

Voorpagina » Nieuws » Noodfonds van 1 miljoen voor inwoners, verenigingen en bedrijven

Alle fracties in de gemeenteraad hebben dinsdag 8 november tijdens de begrotingsvergadering ingestemd met een per direct op te richten noodfonds van 1 miljoen voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en bedrijven die acuut in de problemen komen door de stijgende (energie)lasten. Ook inwoners die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor reeds bestaande regelingen kunnen er een beroep op doen.

Subsidie
Daarnaast wil de coalitie de subsidieregeling voor verenigingen aanpassen. Het is de bedoeling dat de toekenning van de subsidie niet langer afhankelijk is van de leeftijd en de woonplaats van de leden. De achterliggende reden hiervan ligt in het feit dat corona diepe wonden heeft geslagen in het verenigingsleven. Ledenaantallen zijn bij veel verenigingen fors geslonken waardoor hun inkomsten fors zijn teruggelopen. Ook de contributie-inkomsten en sponsorgelden lopen flink terug.

Hondenbelasting
Een voorstel om de hondenbelasting voor de eerste hond naar nul euro terug te brengen, wordt aangehouden. AB, VSP en VVD gaan akkoord om het voorstel tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw te bespreken. Wethouder Dauven ontraadt deze motie. De inkomsten van belasting op de eerste hond bedragen circa 70.000 euro, deze mis je dan en moeten dus elders gedekt worden.

← Vorig bericht

Vragen over energie? Kom zondag naar de bibliotheek

Kerststad Valkenburg ontwikkelt noviteiten

Volgend bericht →