Nota innovatiebudget wordt herschreven

Voorpagina » Toerisme » Nota innovatiebudget wordt herschreven
CDA-fractievoorzitter Math.Knubben opende als spreker de commissievergadering Sociaal Domein afgelopen maandagavond met kritiek op de aangeboden raadsnota betreffende kaders voor het Innovatiebudget binnen het sociale domein. Het budget bedraagt
€ 500.000,-.
Het stuk mist o.a. de kaderstelling, er staat drie keer hetzelfde in en de kaders worden specifiek in plaats van algemeen omschreven.
Het CDA vond dat deze nota in beknoptere vorm herschreven dient te worden.
Mevr. Dost (PGP) en mevr. Hidding (D66) waren het hiermee eens door te stellen dat de gemeente teveel doordrukt terwijl dit bedrag juist beschikbaar is voor innovatieve ideeën uit de burgerij.
Gelden moeten worden ingezet voor de meest kwetsbare groepen. Dhr. Smeets (VVD) vroeg nog wat bedoeld was met “maatwerk voor de kernen”.
Wethouder Bert Dauven zegde toe de nota te herschrijven, beknopter te maken en te ontdoen van overbodige ballast.
← Vorig bericht

Zesde boek wielerjournalist Wiel Verheesen gepresenteerd

Openluchttheater en museum Valkenburg gaan 'Wandern'

Volgend bericht →