Nu blijkt ook al Sibbe-Ijzeren verstoken te raken van goed openbaar vervoer

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Sibbe / IJzeren » Nu blijkt ook al Sibbe-Ijzeren verstoken te raken van goed openbaar vervoer

en dus stelt IBGV hierover vragen aan het College

Op 10 december aanstaande gaat het openbaarvervoersysteem in Limburg over op Veolia.

Daarnaast komt het buurtbusproject op deze datum binnen onze gemeentegrenzen te vervallen.

Recent hebben wij echter moeten vernemen dat de openbare busvervoerlijn via Berg en Terblijt naar Sibbe-IJzeren deels is komen te vervallen. Naar het schijnt zal deze buslijn slechts door een minimaal gedeelte van de kern Sibbe gaan rijden. Hierdoor wordt de mogelijkheid van openbaar vervoer met een directe buslijn voor veel inwoners van de kernen Sibbe-IJzeren naar het vervoersknooppunt Valkenburg haast onmogelijk.

Volgens onze huidige informatie zal de lijnbus vanaf de rotonde aan de Sibberweg via de Kenkersweg, Kerkstraat (75m), Gatsestraat en direct via de Dorpstraat worden teruggeleid naar de rotonde Sibberweg, richting Valkenburg.

Deze routering impliceert dat een groot gedeelte van de kern Sibbe van openbaar vervoer verstoken blijft en er voor de kern IJzeren absoluut geen adequate buslijn voorhanden zal zijn.

Concreet willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:

· Is voornoemde buslijnaanpassing bij uw college bekend? Zo ja, wat is de achterliggende gedachte achter deze aanpassing?

· Kunt u ons aangeven hoe en bij welke gelegenheid de aanpassing van deze openbare vervoerslijn door de provincie Limburg kenbaar is gemaakt?

· Bent u bereid om voor het merendeel van de inwoners van kern Sibbe en nagenoeg alle inwoners van de kern IJzeren op korte termijn (voor 10 december a.s.) adequaat openbaar busvervoer te bewerkstelligen?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

IBGV stelt de verkeersveiligheid van Walem ter discussie

Lijn 46 blijft ook na 10 december behouden voor Schin op Geul

Volgend bericht →