Totale omzet Kerstmarkt Gemeentegrot € 5 miljoen

Voorpagina » Nieuws » Cultuur » Totale omzet Kerstmarkt Gemeentegrot € 5 miljoen

Een door de gemeente Valkenburg aan de Geul zelf opgestelde en beoordeelde enquete levert wat de bezoekers betreft een positief beeld op van de kerstmarkt in de Gemeentegrot. Door de gemeente zijn 990 vragenlijsten digitaal aan bezoekers toegestuurd die online hun tickets hadden besteld via het VVV-systeem Tickli. Zij hadden daarbij aangegeven verder benaderd te willen worden door de gemeente. Uiteindelijk reageerden 291 bezoekers. De gemeente beoordeelt dit resultaat als representatief aanmerkt.

Enquete KM GG blad 2

Het onderzoek
“Het college van B&W wil het resultaat bij het verder verbeteren en innoveren van de organisatie van Kerstmarkt in Gemeentegrot gaan inzetten”, antwoordt de wethouder Claudia Bisschops op vragen van TV Valkenburg.
Op de vragen ‘aanbod van de standhouders’, ‘voldoet de markt aan je verwachtingen’ en ‘de sfeer’ wordt door de respondenten een score van 7,6 op 10 gegeven. Dat is ruim voldoende. Daarbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat de kerstmarkt in de Gemeentegrot afgelopen december voor het eerst door de gemeente en haar partners georganiseerd werd.
 
Enquete KM GG blad 1

Meer cijfers
De respondenten gaven aan vooral op zaterdag de kerstmarkt te bezoeken (46,26%). Zij kregen de informatie over de markt via vrienden, kennissen en bekenden (35%) of via de website van Kerststad Valkenburg (33%). Een andere opvallende uitslag in de enquete is het antwoord op de vraag “wat bezocht u nog meer in Valkenburg?”. Van de respondenten gaf 80,4% aan een of meerdere cafés of restaurants bezocht te hebben, gevolgd door bijna 68% een of meerdere winkels. De enquete geeft ook inzicht in de bestedingen tijdens de zes-weken kerstmarkt in de Gemeentegrot. De resultaten geven aan dat er € 5,3 miljoen besteed op de kerstmarkt in de Gemeentegrot.
De toekomst
“Het is de bedoeling om er een jaarlijks terugkerend onderzoek van te maken zodat we resultaten met elkaar kunnen vergelijken”, belooft wethouder Claudia Bisschops. Het college is bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid omtrent spreiding van bezoekers over de overige werkdagen.
Meer cijfermateriaal – nu voor de gehele kerstperiode en gehele kerststad – vindt u HIER.
De in november/december vorig jaar georganiseerde kerstmarkt in de Gemeentegrot trok 10% minder bezoekers.
De gemeente plus haar partners organiseren samen de kerstmarkt in de Gemeentegrot tot 2022.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Voorwaarden Polfermolen 2.0 bekend

Open repetitie schutterij St.Mauritius Strucht

Volgend bericht →