Ondanks watersnoodramp en corona toch sluitende begroting

Voorpagina » Nieuws » Ondanks watersnoodramp en corona toch sluitende begroting

De miljoenen schade veroorzakende watersnoodramp en de coronacrisis hebben geen invloed op de gepresenteerde ontwerpbegroting van het college van burgemeester en wethouders. Dat komt enerzijds omdat het college verwacht dat het Rijk de gemeenten volledig zal compenseren. Anderzijds begroten B&W voorzichtig. Dit jaar geen ellenlange lijst van nieuw beleid – plannen voor de toekomst, red. – vanwege het feit dat in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen gepland staan. “Plannen maken laten wij over aan een nieuwe coalitie,” aldus wethouder Niels Dauven van Financiën tijdens de perspresentatie van het concept van de begroting, die ook dit jaar sluitend zal zijn.

Beperkte lastenverzwaring burger
Stijging van lasten voor de burgers blijven heel beperkt. Hoeveel de afvalstoffenheffing stijgt, is nu nog niet bekend. “Er wordt veel afval opgehaald en verwerkt. En dat kost geld,” licht Dauven toe. Daarnaast zal de rioolbelasting iets dalen. “Dat komt doordat wij financiële reserves inzetten,” aldus de wethouder. De Onroerend Zaak Belasting zal in Valkenburg aan de Geul uitsluitend stijgen met de indexering van 3%.

Essent gelden
Toch gaat het college nieuwe plannen in 2022 uitvoeren. De nadruk legt wethouder Dauven op het herstel van de doorgaande weg in Houthem, plus de vervanging van de riolering aldaar, het realiseren van het openbaar toilet op het Walramplein, de opwaardering van natuurgebied Ingendael en de realisering van woningbouw op de plekken waar de basisscholen in de kernen Vilt en Houthem staan. Er is ook geld voor de ontwikkeling van toekomstvisies van alle kernen. De financiering van deze plannen wordt gehaald uit een extra overheveling van 2 miljoen euro uit de begroting reserve Essent gelden richting een ander potje: de strategische reserve. Dat potje zal – indien de gemeenteraad daarmee akkoord gaat – twee keer zo groot worden. Verder willen B&W met de raad op 9 november in overleg gaan over de verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50 tot € 1,- per persoon per nacht.

← Vorig bericht

Einde aan vergrote terrassen in Valkenburg

Kernoverlag Berg vergadert over invulling voorzitterschap

Volgend bericht →