Goed onderhoud houdt Valkenburg aan de Geul aantrekkelijk

Voorpagina » Toerisme » Goed onderhoud houdt Valkenburg aan de Geul aantrekkelijk
Het bedrijf ‘De Jong Zuurmond’ uit Beesd blijft de komende twee jaar het onderhoud van het openbaar groen in Valkenburg aan de Geul verzorgen en de openbare ruimte reinigen.
Na een positief advies van de raadscommissie gaan burgemeester en wethouders over tot verlenging van het lopende contract. Dat wat de gemeente bij het aangaan van het contract in 2017 voor ogen stond is deels wel en deels niet gehaald. Redenen hiervoor worden zowel aan de zijde van de gemeente gevonden als aan de zijde van ‘De Jong Zuurmond’.
Geen sturingsmogelijkheid
Zo heeft de gemeente nog geen digitaal beheersysteem waarop goed gestuurd kan worden.
En pas begin 2019 was de gemeentelijke “verwachtingenkaart” met de inventarisatie van de flora en fauna gereed. Ook werkt de gemeentelijke Melddesk nog niet zoals bedoeld. Door de nieuwe gegevensbeschermingsregels is het niet mogelijk persoonlijke gegevens van de melder door te zetten naar ‘De Jong Zuurmond’. Terwijl het bedrijf contractueel wel de meldingen over de openbare ruimte voor de gemeente moet afhandelen. Er zijn op dit punt wel alternatieve manieren van werken gevonden.
Zwaar materieel
‘De Jong Zuurmond’ werkt met onderaannemers. WEBU voor het legen van afvalbakken. Dit loopt nog niet zoals gewenst. Het bedrijf Thomassen bestreed de luizen van de lindebomen overigens met goed resultaat. ‘De Jong Zuurmond’ werkt regelmatig met zwaar materiaal. Met als gevolg schade aan de bodem. Voor onkruidbestrijding op trottoirs zet
het bedrijf op zijn tijd een bosmaaier in. Met nogal eens lawaai en stofvorming tot gevolg. Door de inzet van gasbranders of accu-bosmaaiers kan verbetering ontstaan. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft het bedrijf uit Beesd buitenlandse werknemers ingehuurd die de Nederlandse taal niet beheersen. Dit kan tot vragen van burgers leiden. Er moet gezorgd worden voor minimaal 1 Nederlands sprekende werknemer per groep.
Nieuw contract
Al met al is verlenging van het lopende contract met 2 jaar minder gecompliceerd dan opnieuw openbaar aanbesteden.Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Lichaamsbeweging in Sjinse basisschool

Inloopavond Residence Valkenburg/Topparken

Volgend bericht →