Ondernemers en gemeente zorgen samen voor een schoon centrum

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ondernemers en gemeente zorgen samen voor een schoon centrum

Hoe schoner, hoe prettiger“Het is een eerste aanzet om te komen tot een schoner centrum in Valkenburg. We gaan er samen werk van maken” zegt de wethouder van milieuzaken, Kleijnen, in zijn voorwoord alvorens het convenant
in de raadzaal getekend wordt.
De betrokken ondernemers zien de noodzaak hiervan in. Samen bekijken we op welke manier het centrum onderhouden wordt. Een werkgroep wordt opgericht.
In deze werkgroep hebben alle belanghebbenden zitting, nl. de VOR (Valkenburgse Ondernemers Raad), Koninklijke Horeca Nederland afd. Valkenburg, Ondernemersvereniging Boete de Poart, Centrum Promotion en Ondernemersvereniging Grote Straat Centrum.
Samen met de gemeente werkt men aan een gedegen plan. “Denk daarbij aan het schoonmaken na het Auw Wieverbal”. Louis Steinhart, van Koninklijke Horeca, geeft een duidelijk voorbeeld. “Als de ondernemers daags na het bal voor 8 uur ’s morgens alle afval e.d. naar het midden van de straat schuiven, zuigt de veegwagen van de gemeente de rotzooi op. En schoon is het centrum”.
“Hoe schoner, hoe prettiger” vult ondernemer Jo Wouters aan. “En dat het hele jaar door. Dat is het uitgangspunt”.

← Vorig bericht

Twee keer doorkomst Vuelta

Wederom winterterrassen

Volgend bericht →